Μικρά κέρδη κατέγραψε το ΧΑΚ

 

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε την Τρίτη (10/7) μικρά κέρδη της τάξης του 0,68% και έκλεισε στις 131,57 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 0,71%, κλείνοντας στις 49,94 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 640.520 ευρώ.

Η αγορά άνοιξε ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,76% της προηγούμενης τιμής κλεισίματος και εν μέσω του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τραπεζικούς τίτλους κινήθηκε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα τιμών. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε γύρω στις 12.00 την υψηλότερη τιμή ημέρας στις 138,38 μονάδες, παρουσιάζοντας μεγάλα κέρδη σε ποσοστό 5,9%. Στη συνέχεια, η αγορά σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο των 137 μονάδων, για να κινηθεί μετά τις 14.20, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων σε τραπεζικούς τίτλους, αρχικά στο επίπεδο των 134 μονάδων και στη συνέχεια στο επίπεδο των 131 μονάδων. Τελικά το ΧΑΚ έκλεισε στις 131,57 μονάδες, σε σύγκριση με 130,68 μονάδες στη συνάντηση της Δευτέρας, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 0,68%.  

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο δείκτης των Τραπεζών σε ποσοστό 0,82%, της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,77%, της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,48%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων 1,15% και ο δείκτης των Επενδυτικών 0,05%.

Ζημιές παρουσίασε μόνο ο δείκτης της Παράλληλης Αγοράς σε ποσοστό 0,38%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με 562.913 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,262 ευρώ – άνοδος 0,8%), της Λαϊκής Τράπεζας με 56.189 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,08 ευρώ – άνοδος 2,44%), της A&P Enterprises με 8.256 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,192 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Woolworth Properties με 3.302 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,28 ευρώ – πτώση 0,71%) και της Δήμητρα Επενδυτικής με 3.142 (τιμή κλεισίματος 0,226 – χωρίς μεταβολή).      

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά και 5 πτωτικά, ενώ 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 428.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε τη μετάταξη των τίτλων του εκδότη Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ («Εταιρεία») για περίοδο έξι μηνών από την Παράλληλη Αγορά στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης από τους κυρίους Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά, για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με βάση την Παράγραφο 2.2.3(α) των ΚΔΠ 326/2009 όπως τροποποιήθηκε.

Η διαπραγμάτευση των τίτλων της εταιρείας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών θα αρχίσει στις 11 Ιουλίου 2012.

Ανακοίνωσε επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της εταιρείας Dome Investments Public Company Ltd αποφάσισε όπως δοθεί επιπρόσθετη περίοδος συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του έτους 2012 σύμφωνα με την Παράγραφο 2.2.3(α) των ΚΔΠ 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε) προς υλοποίηση των πλάνων της εταιρείας με σκοπό τη συμμόρφωση της με τις Κανονιστικές Διατάξεις περί Διασποράς.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αποφάσισε τη μετάταξη των τίτλων του εκδότη Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Εταιρεία»)για περίοδο έξι μηνών από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία Cyfield Development Public Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με βάση την Παράγραφο 2.2.3(α) των ΚΔΠ 326/2009 όπως τροποποιήθηκε.

Η διαπραγμάτευση των τίτλων της εταιρείας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών θα αρχίσει στις 11 Ιουλίου 2012.