«Μονόδρομος η ποιότητα της τουριστική βιομηχανία»

“Η ποιότητα στην τουριστική εμπειρία, είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση που προσφέρεται και την επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό.  Τη ζεστασιά, τη φιλοξενία, τον τοπικό χαρακτήρα, τον επαγγελματισμό που πρέπει να βιώσει ο επισκέπτης σε κάθε στάδιο της παραμονής του στον προορισμό”, ανέφερε η κ. Χαραλάμπους σε χαιρετισμό της στην τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-2012 του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ).
 
Όπως ανέφερε, η  Κύπρος στο ξεκίνημά της ως τουριστικός προορισμός διακρινόταν για τα στοιχεία αυτά, καθώς η φύση του Κύπριου, η πηγαία φιλοξενία, αλλά και ο επαγγελματισμός που επιδείχθηκε από τους εργοδότες και το προσωπικό της βιομηχανίας συνέτειναν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που συχνά αποκαλείται «το μικρό θαύμα» της Κύπρου.
 
“Αυτά είναι στοιχεία που η τουριστική βιομηχανία επιβάλλεται να ανακτήσει καθώς αποτελούν τη λυδία λίθο για αναχαίτιση της φθίνουσας ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού”, τόνισε.
 
Η κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι “το στοίχημα για την ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία, είναι να αποδώσει την απαιτούμενη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της, στην ορθή στελέχωση των επιχειρήσεων με προσοντούχο προσωπικό, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων, αλλά και στη διασφάλιση συνθηκών ανέλιξης και ευημερίας τους”.
 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος αυτού, είπε, το Υπουργείο επενδύει με μια σειρά πολιτικών και δράσεων για ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού ως κύριας παραμέτρου ποιότητας και  βιωσιμότητας της βιομηχανίας, για διόρθωση των χρόνιων στρεβλώσεων και για καθιέρωση ενός πλαισίου ορθής ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της βιομηχανίας.
 
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη σύσταση κλιμακίων για παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, καταπολέμηση της παράνομης αδήλωτης εργασίας και αποτροπή της άνισης μεταχείρισης και δυσμενούς διάκρισης μεταξύ των Κύπριων, κοινοτικών και άλλων εργαζομένων στη βιομηχανία, καθώς και στην επένδυση στην ενθάρρυνση της βιομηχανίας για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με την προσφορά πληθώρας σχεδίων και προγραμμάτων, αξιοποιώντας και κονδύλια της ΕΕ, όπως το Σχέδιο Χορηγιών για την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, το οποίο προσφέρει το ΑΞΙΚ για ενθάρρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να επιμορφώσουν το προσωπικό τους και το συγχρηματοδοτούμενο σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, το οποίο καλύπτει και τον τομέα των ξενοδοχείων και του τουρισμού.