Νέος C.E.O. της Τρ. Κύπρου, ο Γ. Κυπρή

Στο London School of Economics σπούδασε Οικονομικά  και μάλιστα με υποτροφία ο κ. Γιάννης Κυπρή, αποκτώντας στη συνέχεια τον τίτλο του Chartered Accountant

Το 1980 προσλήφθηκε από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και κατείχε σειρά ανώτερων διευθυντικών θέσεων. 

Το 2006 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και το 2010 Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος από το 1998.