Παρουσίαση της Κυπριακής Προεδρίας στην Αθήνα

Το πρόγραμμα και τις προτεραιότητας της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου το πρωί, ο Πρέσβης της Κύπρου Ιωσήφ Ιωσήφ, στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Η παρουσίαση της Κυπριακής Προεδρίας άνοιξε με μία σύντομη βίντεο- προβολή της φύσης, της ιστορίας και των επιτευγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατία. Ακολούθησε η εκτενέστερη, μέσα από τη χρήση διαφανειών, παρουσίαση των βασικών αξόνων επί των οποίων η Κυπριακή Προεδρία προτίθεται να εργαστεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της.

Ο κ. Ιωσήφ τόνισε ότι η σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο «να εμβαθυνθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες». Το σύνθημα «Προς μια Καλύτερη Ευρώπη» είναι αυτό που συμπυκνώνει το πλαίσιο στο οποίο επιθυμεί να κινηθεί η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, κάτι που, όπως υπογράμμισε ο κ. Ιωσήφ, θα μπορούσε επιγραμματικά να διατυπωθεί με το τετράπτυχο: αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή, αποτελεσματικότητα ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι τέσσερις: η επίτευξη μιας Ευρώπης πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης, μιας Ευρώπης με πιο αποδοτική οικονομία βασισμένη στην ανάπτυξη, μιας Ευρώπης που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, μιας Ευρώπης στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονές της.

Ως προς την πρώτη προτεραιότητα, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι κατά το τρέχον εξάμηνο θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2014 – 2020, κατά τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εργαστεί προς τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού που να στηρίζει την ανάπτυξη και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης με έμφαση στην ποιότητα των δαπανών. 

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος και ως προς το νομοθετικό πλαίσιο για τις κοινές πολιτικές, όπως π.χ. η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, για την Πολιτική Συνοχή και για τις Πολιτικές της Έρευνας και της Καινοτομίας.  Επίσης, θα δοθεί  ιδιαίτερη προσοχή στην ενεργειακή πολιτική και στην περαιτέρω προώθηση της πράσινης ανάπτυξης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, με απώτερο στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και ιδιαίτερα του νερού. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει, επίσης, με σκοπό την «επανενεργοποίηση» της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής.
 
Ως προς τη δεύτερη προτεραιότητα περί αποδοτικής οικονομίας βασισμένης στην ανάπτυξη, ο κ. Ιωσήφ υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει να εργαστεί για ένα νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η προώθηση της εμβάθυνσης της εσωτερικής αγοράς με έμφαση στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ως προς την επόμενη προτεραιότητα, δηλαδή μια Ευρώπη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, ο Κύπριος Πρέσβης υπογράμμισε ότι ένας από τους κύριους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012. Επίσης, η Κυπριακή Προεδρία σκοπεύει να δώσει έμφαση στη νεανική απασχόληση, αλλά και σε θέματα Αλληλεγγύης των Γενεών – με αφορμή και το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης – σε θέματα υγείας και ευημερίας των παιδιών, παιδείας και πολιτισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προσπάθειες που η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει για την εκπόνηση ενός νέου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ως προς την τελευταία προτεραιότητα, δηλαδή τον άξονα μια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονές της, ο κ. Ιωσήφ είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία, όπως είναι λογικό, θα αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης για να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους μεσογειακούς εταίρους.

Το παρών τους στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν πρέσβεις χωρών μελών της ΕΕ, ενώ στο Προεδρείο στο πλευρό του κ. Ιωσήφ βρέθηκαν οι Πρέσβεις της Δανίας και της Πολωνίας, οι κ. Τομ Ρένινγκ και Μάσιετζ Κρις, των οποίων οι χώρες άσκησαν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τα δύο πρώτα εξάμηνα, στο πλαίσιο του 18μηνου θεσμού.

Ο κ. Νέρινγκ πήρε το λόγο για να κάνει έναν συνοπτικό απολογισμό της Δανικής Προεδρίας που μόλις έληξε, και σημείωσε ότι η Δανία ανέλαβε την Προεδρία σε μια στιγμή  δοκιμασίας της ευρωπαϊκής συνεργασίας και επέλεξε συχνά να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού σε σειρά ζητημάτων που προέκυψαν παρά το ότι δεν είναι μέλος της ευρωζώνης. 

Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Παναγιώτης Καρβούνης.