Πρώτη συνεδρίαση ECO – FIN επί Κυπριακής Προεδρίας

 

Η ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης είναι «πολύ σημαντική σε μια κρίσιμη περίοδο» για την ΕΕ, όπως ανέφεραν χθες στις Βρυξέλλες πηγές της Κυπριακής Προεδρίας.

Ειδικότερα, η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση από τον κ. Σιαρλή των προτεραιοτήτων της Κυπριακής και συγκεκριμένα της οικονομικής διακυβέρνησης, της διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την επιτάχυνση της διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προώθηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής για την δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση, καθώς και την τραπεζική ενοποίηση.

Σε ό,τι αφορά την τραπεζική ενοποίηση που είναι και το ζητούμενο, δεδομένου ότι θα επιτρέψει την απευθείας πρόσβαση των τραπεζών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για επανακεφαλαιοποίησης, πηγές τις Προεδρίας διευκρίνιζαν ότι η επίτευξη συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους στο Συμβούλιο θα εξαρτηθεί από το πόσο έγκαιρα θα υποβληθεί η πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση θα προβλέπει τη σύσταση ενός μηχανισμού εποπτείας των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το ECO-FIN θα συζητήσει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει ώστε να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους δύο κανονισμούς της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για τον κανονισμό που αφορά την ενίσχυση της δημοσιονομικής εποπτείας των χωρών που βρίσκονται σε διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος, και τον κανονισμό ενίσχυσης της εποπτείας των χωρών που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης ή ζητούν χρηματοδοτική στήριξη. Το Συμβούλιο έχει φτάσει σε κατ΄ αρχήν συμφωνία από το Φεβρουάριο, και η Ευρωβουλή καθόρισε τη θέση της τον Ιούνιο, ωστόσο τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους τα δύο θεσμικά όργανα.

Το Συμβούλιο θα προχωρήσει σε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κεντρική ιδέα και στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να μην επιβαρύνονται στο μέλλον οι φορολογούμενοι για τη διάσωση μιας τράπεζας, αλλά οι μέτοχοι και οι πιστωτές της.