Ρεκόρ Ανεργίας στην Ελλάδα

Συνεχίζετε λοιπόν η κατηφόρα της Ελλάδας στην ανεργία σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Απρίλιο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.813.601 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.109.658 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.360.717 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 332.535 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011 (μείωση 8,0%) και κατά 12.827 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 (μείωση 0,3%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 307.775 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011 (αύξηση 38,4%) και κατά 27.493 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 (αύξηση 2,5%). Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 15.877 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011 (αύξηση 0,5%) και μειώθηκαν κατά 2.373 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012 (μείωση 0,1%).

 

Ρεκόρ ανεργίας σημειώνεται για ακόμα μία φορά στις ηλικιακές ομάδες 15 – 24 ετών, που οι άνεργοι έφτασαν το 51%, ενώ στις ηλικίες 25 – 34 το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 29,8%.

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν για τον Απρίλη του 2012, οι περιφέρειες Κρήτης (24,6%), Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (24,5%), Μακεδονίας – Θράκης (23,9%) και Αττικής (23,4%).