Στενή συνεργασία Προεδρίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προανήγγειλε την έναρξη μιας εις βάθος συζήτησης των πιο πάνω αποφάσεων στο συμβουλίου ECOFIN της 10ης Ιουλίου, προκειμένου να αναλυθεί περαιτέρω το πώς επηρεάζεται το πρόγραμμα εργασίας του Συμβουλίου Ecofin  για υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.

Ο κ. Σιαρλή ανέφερε ότι η Κυπριακή Προεδρία και ο ίδιος, ως Υπουργός Οικονομικών, προσβλέπουν σε μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECON). Ανέφερε παράλληλα ότι παρόλο που σε πολλά ζητήματα οι απόψεις του ΕΚ και του Συμβουλίου δεν συμπίπτουν, η Κυπριακή Προεδρία δεν θα φεισθεί προσπαθειών ή ενθουσιασμού προκειμένου να εμπλακεί σε παραγωγικές συζητήσεις, να κτίσει γέφυρες και να πετύχει συμβιβασμούς.

Τονίζοντας ότι ο γενικός στρατηγικός στόχος της Προεδρίας είναι η εργασία για μια καλύτερη Ευρώπη και μια Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και τον κόσμο, αναφέρθηκε στις ανάγκες που προέκυψαν μέσα από την οικονομική κρίση, όπως η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση, για βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, για τόνωση της ανάπτυξης, για δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τη νεότερη γενιά και για αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή.

«Η Κυπριακή Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ΕΕ στο σύνολό της. Αναγνωρίζουμε ότι η παγκόσμια οικονομική, η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση του ευρώ έχουν επηρεάσει σημαντικά τους Ευρωπαίους συμπολίτες μας», είπε.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, είπε ότι αυτές θα εστιαστούν σε τέσσερις σημαντικές περιοχές, στην  εφαρμογή και περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, στο κλείσιμο του πρώτου πλήρους ευρωπαϊκού εξαμήνου, στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου, στην προώθηση των υπό εξέλιξη εργασιών για διάφορα βασικά ζητήματα φορολογίας και στη διασφάλιση της δέουσας εκπροσώπησης των θέσεων της ΕΕ σε διεθνή φόρα, όπως στις συναντήσεις των G20.

Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, ο Υπουργός ανέφερε ότι  η Προεδρία επιθυμεί την αποτελεσματική εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας και την περαιτέρω ενίσχυση της.

Αναφορικά με την ρύθμιση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο κ. Σιαρλή είπε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών. Αναφέροντας ότι η νομοθεσία σε αυτό τον τομέα είναι βαριά για την Κυπριακή Προεδρία, ο κ. Σιαρλή σημείωσε ότι δεδομένων των ελλείψεων του θεσμικού πλαισίου σε αυτό τον τομέα ,η Κυπριακή Προεδρία αισθάνεται ότι έχει καθήκον να αντιμετωπίσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ορισμένα θέματα, ώστε να αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά η τρέχουσα κρίση.

Όσον αφορά την φορολογία είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία σεβόμενη την απαιτούμενη ομοφωνία στο Συμβούλιο, θα αξιοποιήσει τις προσπάθειες των προηγούμενων Προεδριών για την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την έμμεση και την άμεση φορολογία.

Τέλος ο κ. Σιαρλή εξέφρασε την επιθυμία για μια στενή και εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους έξι μήνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ως συνομοθέτες ,θα δείξουν συμβιβαστικό πνεύμα για το καλό των Ευρωπαίων πολιτών.