Στο 5% η ανώτατη αύξηση στα δίδακτρα

 

Διάταγμα που καθορίζει το ποσοστό 5%, ως ανώτατη επί τοις εκατόν αύξηση στο ύψος των ήδη εγκεκριμένων διδάκτρων και άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πανεπιστημίων, εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το πιο πάνω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 150% του ύψους του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

«Υπό το φως των πιο πάνω, οι οποιεσδήποτε αιτήσεις, από πλευράς των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για αναθεώρηση των εγκεκριμένων διδάκτρων και οικονομικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό αύξησης», αναφέρεται.

Τονίζεται, επίσης, ότι οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2012, ενώ οποιαδήποτε αναθεώρηση εγκριθεί θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, και μόνο για τους φοιτητές που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αφορά η αναθεώρηση.

Εξάλλου, με αφορμή διαφημίσεις του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για την προσφορά Προγραμμάτων Σπουδών, η επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό ότι ανά πάσα στιγμή τα εγκεκριμένα Προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είναι αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.ecpu.ac.cy) και τα οποία επί του παρόντος είναι τα ακόλουθα: Neapolis University Pafos School of Architecture Land and Environmental Sciences Architecture and Environmental Design (BA/5year Diploma) Real Estate Valuation and Development (BSc) Real Estate (MSc) Construction Management (MSc) Business School Business Administration (BSc) Banking Accounting  and Finance (BSc) Business Administration (MSc) Banking, Investment and Finance (MSc) Master in Public Administration School of Health Sciences Psychology (BSc) Educational Psychology (MSc) Master in Theological Studies.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα εγκεκριμένα Προγράμματα υπόκεινται σε αξιολόγηση από την ΕΑΙΠ, η οποία διασφαλίζει τα αναγκαία ακαδημαϊκά επίπεδα και την ύπαρξη των μαθησιακών πόρων (ανθρώπινων και υλικοτεχνικών) ως προς την προσφορά των προγραμμάτων.