Στο τραπέζι οι αναπομπές των νόμων για τα εξώδικα

Θα συζητηθεί επίσης η αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου που ψήφισε η Βουλή για τις θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.

Σε ό,τι αφορά την αναπομπή του νόμου για τους Ημικρατικούς, ο κ. Νικολάου δήλωσε ότι οι δύο λόγοι για τους οποίους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε το νόμο συζητήθηκαν ήδη από την Επιτροπή και έχουν απορριφθεί από την πλειοψηφία των μελών της Βουλής και συνεπώς δεν αναμένεται να προκύψει κάτι από τη συζήτηση της αναπομπής.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι είναι σεβαστή η επιμονή του Προέδρου, προσθέτοντας πως και η πλειοψηφία της Βουλής έχει το δικαίωμα να επιμείνει στη θέση της.

Στην παρατήρηση ότι εφόσον η Βουλή δεν αποδεχθεί την αναπομπή και ο Πρόεδρος αναφέρει το νόμο στο Ανώτατο Δικαστήριο, ότι ο νόμος δεν θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ στο μεταξύ θα διοριστούν για τριετία τα Διοικητικά Συμβούλια 16 Ημικρατικών Οργανισμών, ο κ. Νικολάου είπε πως δεν θα προκαταλάβει την απόφαση του Προέδρου.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως τα ζητήματα που εγείρονται στην αναπομπή είναι πολιτικά και δεν παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις και διατύπωσε την προσωπική άποψη πως η αναφορά στο Ανώτατο για ζήτημα που δεν αφορούν παραβίαση άρθρων του Συντάγματος δεν μπορεί να έχει άλλη τύχη πέραν της απόρριψης.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως μέσα από τις διατάξεις της αναπεμφθείσας νομοθεσίας δίνεται η λύση για την περίπτωση που διοριστούν τα Διοικητικά Συμβούλια, η αναφορά απορριφθεί και τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κληθείς να σχολιάσει την αναπομπή του νόμου για τους Ημικρατικούς, είπε είναι συνταγματικό δικαίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει το νόμο, και πρόσθεσε ότι «θα εξετάσουμε την αναπομπή και θα τοποθετηθούμε».