Συναντήθηκαν Πρόεδρος και Διεθνής Αμνηστία

Στη συνάντηση, ο κ. Beger παρέδωσε στον Πρόεδρο Χριστόφια έγγραφο με τις συστάσεις της οργάνωσης.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητική τη συνάντηση και ευχαρίστησε για το έγγραφο αναφορικά με τις θέσεις της Οργάνωσης για το χειρισμό του ζητήματος των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά το τρέχον εξάμηνο του έτους, κατά το οποίο η Κύπρος προεδρεύει του Συμβουλίου της Ε.Ε.

“Έχω διαβεβαιώσει τον κ. Beger ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου θα λάβει σοβαρά υπόψη αυτές τις συστάσεις. Το Συμβούλιο, και γενικά η Ε.Ε. αποτελεί μια ένωση χωρών που εδράζεται στο σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι “εργαζόμαστε μεθοδικά τόσο εντός της Ένωσης όσο και στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου”.
Οργανώσεις, κατέληξε, όπως η «Διεθνής Αμνηστία» συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση υλοποίησης των κοινών μας στόχων.