«Συναίνεση για αντιμετώπιση της κρίσης»

4karogian

 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Μάριος Καρογιάν διατύπωσε τη θέση ότι οι προσπάθειες για να ξεπερασθεί η κρίση πρέπει να γίνουν συλλογικά, με αίσθημα ευθύνης και πατριωτικό καθήκον.

«Είναι για αυτό που δεν θα σταματήσουμε να τονίζουμε την ανάγκη για εθνική συνεννόηση, εθνική συνευθύνη και συναίνεση και ότι όλοι μαζί πρέπει να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος για την αντιμετώπιση της παρούσας οικονομικής κρίσης και όλοι μαζί οφείλουμε να δώσουν μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική στον λαό μας», πρόσθεσε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Σε χαιρετισμό στην ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Σημερινή οικονομική κρίση και τρόποι αντιμετώπισης της» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νέων

Επιστημόνων, ο κ. Καρογιάν είπε πως η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με μονομερή μέτρα λιτότητας.

«Η λιτότητα δεν είναι η λύση, οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο και βαθαίνει την κρίση, διευρύνοντας παράλληλα κοινωνικές ανισότητες και αδικίες», συνέχισε αναφέροντας πως «μόνο με μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική ανάπτυξης θα δώσουμε ελπίδες και προοπτικές σε όσους σήμερα βρέθηκαν στην ανεργία ή βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να υποβαθμίζεται και τις προσδοκίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση και δημιουργία να εξανεμίζονται».

Ο κ. Καρογιάν είπε ακόμα ότι το ΔΗΚΟ ως ένα Κόμμα του κοινωνικού κέντρου, που έχει στο επίκεντρο της προσοχής του τον άνθρωπο, τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τις προσδοκίες του δεν υιοθετούμε νεοφιλελεύθερες συνταγές και θεωρίες, ούτε αριστερές ιδεολογικές εμμονές και προκαταλήψεις.

Παρατηρώντας επίσης πως είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει ιδιαίτερα τους νέους και έχει περιορίσει δραματικά τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασής τους, που παρακολουθούν με απαισιοδοξία, οργή και αγανάκτηση όσα τους επεφύλαξε όχι η μοίρα, αλλά η απρονοησία και η απερισκεψία όσων έχουν την ευθύνη για την διαμόρφωση πολιτικών – όπως είπε – δήλωσε  σίγουρος ότι οι νέοι, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι έτοιμοι να εφορμήσουν προς το μέλλον, να δημιουργήσουν και να κατακτήσουν ένα καλύτερο μέλλον και να ανοίξουν δρόμους προς ένα καλύτερο αύριο.