Θα χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια

 

 

Είναι πιθανόν οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια, προκειμένου να πετύχουν τον ελάχιστο δείκτη ίδιων βασικών κεφαλαίων 9%, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

 

“Οι δύο τράπεζες που έλαβαν μέρος στην άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης, η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα δεν κατάφεραν να πετύχουν το δείκτη ίδιων βασικών κεφαλαίων του 9% από την ιδιωτική αγορά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΑΤ, η οποία διενήργησε επισκόπηση της άσκησης κεφαλαιακής ενίσχυσης της 8ης Δεκεμβρίου 2011, προσθέτοντας ωστόσο ότι “παρ’ όλα αυτά η ΕΑΤ έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι τράπεζες αυτές θα συμμορφωθούν με την σύσταση της ΕΑΤ ως αποτέλεσμα της απόφασης της Κυβέρνησης να ζητήσει στήριξη από τον EFSF”.

 

Προσθέτει ακόμη ότι “είναι πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια για τις δύο αυτές τράπεζες ύστερα από την αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης”.

 

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΤ που διενεργήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 κατέδειξε ότι οι δύο τράπεζες χρειάζονταν πρόσθετα κεφάλαια ύψους 3,53 δισ., προκειμένου να πετύχουν δείκτη βασικών ίδιων κεφαλαίων 9% (1,97 δις για Λαϊκή και 1,56 δισ. για Τρ. Κύπρου) μέχρι τις 30 Ιουνίου.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤ Αντρέα Ενρια “είπε ότι το έργο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών προχωρεί κανονικά”, σημειώνοντας ότι “οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σε πιο ισχυρή θέση, η οποία θα στηρίξει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και βαθμηδόν να ανακτήσει την πρόσβαση των τραπεζών στη χρηματοδότηση από τις αγορές”.

 

Επισημαίνει ωστόσο ότι “παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την έξοδο από την κρίση και τη συμμόρφωση με τα νέα εποπτικά δεδομένα που εγκρίθηκαν από τους G20, αλλά αυτό ήταν ένα αναγκαίο και σημαντικό βήμα στη διαδικασία διόρθωσης των ισολογισμών των τραπεζών σε όλη την ΕΕ”.

 

Εξάλλου, σύμφωνα με την επισκόπηση της ΕΑΤ, η μεγάλη πλειοψηφία των τραπεζών πέτυχε το όριο του 9% για τα ίδια βασικά κεφάλαια και σημειώνει ότι για επτά τράπεζες που δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο εφαρμόστηκαν μέτρα στήριξης, είτε απευθείας από τις κυβερνήσεις είτε μέσω του μηχανισμού μηχανισμό στήριξης της ΕΕ.

 

Αναφέρει ακόμη ότι η κεφαλαιακή άσκηση οδήγησε σε ένα συμψηφισμένο ποσό ύψους 94 δις ευρώ για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης 27 τραπεζών, ποσό που υπερέβη κατά πολύ την αρχική εκτίμηση 76 δις του Δεκεμβρίου.

 

Η ΕΑΤ σημειώνει, τέλος, ότι η τελική έκθεση της άσκησης κεφαλαιακής ενίσχυσης θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.