Θάλασσες από… άλλο πλανήτη

 

 

Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 777 εξωπλανητών που γυρνούν σε τροχιά γύρω από τα άστρα τους, έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα.

 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους πλανήτες μοιάζουν με τους δικούς μας πλανήτες Δία και Ποσειδώνα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς το μέγεθός τους επιτρέπει την ανίχνευσή τους. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα για τους επιστήμονες είναι άλλο: υπάρχουν κάποιοι πλανήτες που φαίνεται να έχουν σημαντικές ομοιότητες με τη Γη.

 

Θα μπορούσαν αυτοί οι πλανήτες να έχουν στην επιφάνειά τους θάλασσες; Διότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα πολύ θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη ζωής στους πλανήτες αυτούς.

 

Από τους καταγεγραμμένους εξωπλανήτες, οι αστρονόμοι στρέφουν το βλέμμα σε αυτούς που κινούνται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη», σε κατάλληλη δηλαδή απόσταση από το άστρο, ώστε η θερμοκρασία να είναι τέτοια που το νερό να βρίσκεται σε υγρή κατάσταση στην επιφάνεια του πλανήτη.

 

Στο δικό μας ηλιακό σύστημα, η ζώνη αυτή εκτείνεται από 110 μέχρι και 450 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, και συνεπώς περιλαμβάνει τη Γη και τον Άρη, και οριακά την Αφροδίτη, στην οποία όμως η υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει οδηγήσει σε ένα φαινόμενο θερμοκηπίου με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

 

Η ύπαρξη θαλασσών και ωκεανών επιτρέπει στο φως που φτάνει από το άστρο να ανακλάται στην επιφάνεια του πλανήτη. Καθώς η επιφάνεια του νερού ανακλά καλύτερα το φως από ότι το έδαφος, θυμίζοντας ένα είδος καθρέφτη, η διαφορά στη μετρούμενη ακτινοβολία όλης της επιφάνειας ενός πλανήτη μπορεί να οδηγήσει στην ανίχνευση εξω-ωκεανών.

 

Όπως υποστηρίζουν πάντως οι αστρονόμοι, χρειάζεται ακόμη αρκετός χρόνος για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.