Θέματα ενέργειας στο ΕΚ από τον Συλικιώτη

 

Στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, έκανε την παρουσίαση του ο Κος Συλικιώτης.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, είπε ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

Επίσης, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει τον προτεινόμενο κανονισμό για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις προτεραιότητες της.

«Θα επιδιώξουμε πρόοδο στις συζητήσεις εντός του Συμβουλίου, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η έναρξη των διαπραγματεύσεων διαφαίνεται εφικτή», πρόσθεσε.

Ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι το θέμα αυτό, όπως και η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της ΕΕ, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης Υπουργικής Διάσκεψης που διοργανώνεται στην Κύπρο στις 9 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή των κρατών μελών και των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ελπίδα, συνέχισε, είναι όπως η Διάσκεψη λήξει με την έκδοση μιας Κοινής Διακήρυξης επί των αρχών, μέτρων και πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμόζουμε για τον περιορισμό των κινδύνων και των ατυχημάτων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος, όταν επιχειρούνται υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει ως στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

«Πιστεύουμε ότι η περαιτέρω αύξηση της συνεισφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί παράλληλες πολιτικές όπως την προώθηση των κατάλληλων υποδομών και διασυνδέσεων και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας», σημείωσε ο Υπουργός. 

 

Ο κ. Συλικιώτης είπε ότι η προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και ειδικά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θα είναι η ναυαρχίδα της Προεδρίας στον τομέα της Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2014 – 2020) και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη σύγκλιση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θα επικεντρωθεί παράλληλα στην ανάδειξη της σημασίας της επιχειρηματικότητας για τους νέους ανθρώπους, στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας από τις νεαρές ηλικίες, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε έντιμους επιχειρηματίες, οι οποίοι όμως είχαν την ατυχία να βιώσουν μια χρεοκοπία.

Ανέφερε ότι το θέμα της επιχειρηματικότητας θα συζητηθεί διεξοδικά στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία, στις 18 και 19 Ιουλίου.

Είπε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την υιοθέτηση της πρωτοβουλίας Small Business Act για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, να εξετασθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να εντοπιστούν οι δράσεις και οι πολιτικές εκείνες που πρέπει να ενδυναμωθούν περαιτέρω.

«Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχος της Προεδρίας της Κύπρου είναι η υιοθέτηση πολιτικών συμπερασμάτων για την Επιχειρηματικότητα από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2012», σημείωσε ο Υπουργός.

Για τον τομέα της Βιομηχανίας, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι, επίσης, κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρώπη.

Η Προεδρία, κατέληξε ο κ. Συλικιώτης, υποστηρίζει τη νέα βιομηχανική πολιτική,  η οποία αποτελεί μια από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και σκοπεύει να εξετάσει την επικείμενη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την επισκόπηση της πορείας εφαρμογής της.