Ενδιαφέρον Triple Five για τις ΚΑ

Οι Κυπριακές Αερογραμμές εξετάζουν το περιεχόμενο της επιστολής του καναδικού κολοσσού σε συνεργασία με το κράτος.

Η Triple Five έχει επιδείξει το ενδιαφέρον της για τις Κυπριακές Αερογραμμές και στο παρελθόν ζητώντας στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ΚΑ.