Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Λιοπέτρι

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος η πυρκαγιά έκαψε 1,5 δεκάρια  δασικής γης καλυμμένα με φρύγανα και θαμνώδη βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της χρησιμοποιήθηκαν 2 πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση σμυριλλιοτροχού.

Το Τμήμα Δασών τονίζει ότι για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς,  η χρήση εργαλείων ή γεωργικών μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες ή φλόγα, όπως σμυριλλιοτροχοί, οξυγονοκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση στο ύπαιθρο πρέπει να αποφεύγεται και πως όσοι προτίθενται και επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιου τύπου μηχανήματα ή εργαλεία, ακόμη και αν είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν και έχουν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα,  προτρέπονται να ενημερώνουν έγκαιρα τον πλησιέστερο δασικό ή πυροσβεστικό σταθμό.