Διεξαγωγή έρευνας για δύο τράπεζες

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει αναθέσει στον οίκο Alvarez and Marsal (A&M) τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο τράπεζες που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία  έχουν  ζητήσει κρατική στήριξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η έρευνα, η οποία αρχίζει σήμερα (24/8) , θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και του άρθρου 26(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εκτιμά ότι η έρευνα θα διασαφηνίσει και θα συμβάλει στην κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στην παρούσα δυσχερή χρηματοοικονομική κατάσταση στη Δημοκρατία.

Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις προς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για ενδυνάμωση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα.  

Η Α&Μ είναι διεθνής οίκος παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών με ειδίκευση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, διερευνητικές υπηρεσίες, βελτίωση αποδοτικότητας και ενδιάμεση διαχείριση. Η Α&Μ παρέχει εξειδικευμένες επιχειρησιακές, συμβουλευτικές και επαγγελματικές συμβουλές περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και ιδρυμάτων παγκοσμίως  καθώς και της Ιρλανδίας, Ελλάδας και Ισπανίας.