Επιχειρήσεις πρώην Βρετανού Λόρδου στην Κύπρο

 
Πρόκειται για τον Λόρδο Μπάγκρι, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμα του το 2010 μετά την εφαρμογή νομοθεσίας για τη καταβολή φόρων στη Βρετανία από επιχειρήσεις για κέρδη που τους αποφέρουν οι  δραστηριότητες τους  στο εξωτερικό.
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Μπάγκρι έχει εγγράψει στη Κύπρο την εταιρεία του Metdist Ltd,  η οποία ασχολείται με την επεξεργασία μετάλλων.
 
Η Κύπρος, αναφέρει το δημοσίευμα της «Sunday Times», είναι γνωστό ότι προσφέρει φορολογικά οφέλη σε ξένους. Μερίσματα, τα οποία καταβάλλονται από εταιρείες εγγεγραμμένες στη Κύπρο σε επιχειρηματίες που δεν κατοικούν στο νησί,  συνήθως δεν υπόκεινται σε φορολογία.
 
Η Κύπρος, καταλήγει το δημοσίευμα, είναι η «έδρα εκατοντάδων Ρωσικών εταιρειών, οι οποίες επωφελούνται από μια ευνοϊκή διμερή φορολογική συμφωνία».