Στα 409,4 εκ. ευρώ το έλλειμμα

Το έλλειμμα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν 148 εκ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε 1500,9 εκ. ευρώ (9,7% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011) και οι συνολικές δαπάνες σε 1910,3 εκ. (3,4% μείωση).

Αυτό έχει αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα 409,4 εκ ευρώ, σε σύγκριση με έλλειμμα 315,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 620,7 εκ ευρώ (7,3% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011), εκ των οποίων ο ΦΠΑ με 359,5 εκ ευρώ (μείωση 3,6%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο 308,4 εκ. ευρώ (18,1% μείωση).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 φτάνοντας στα 110,1 εκ. ευρώ.

Από την άλλη, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2012 ήταν: απολαβές προσωπικού 669,0 εκ. ευρώ (2% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2011), και οι κοινωνικές παροχές 698,8 εκ. ευρώ (4,8% αύξηση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 112,3 εκ. ευρώ (23,7% μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία των επενδύσεων (33,2%) και στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών (6,4%).