Τρ. Κύπρου: Ίση μεταχείριση των πελατών μας

 

Η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι οι θέσεις που εκφράζονται στο έγγραφο αυτό αποτελούν προσωπικές θέσεις του γράφοντος και όχι τη θέση της Τράπεζας.

Πάγια πολιτική της Τράπεζας Κύπρου είναι η ίση μεταχείριση των πελατών της και σε καμία περίπτωση η Τράπεζα δεν επιδεικνύει εύνοια η δυσμένεια στην αντιμετώπισή τους.

Εκφράζουμε τη λύπη και την απολογία μας προς τους πελάτες των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο δημοσίευμα αυτό και διαβεβαιώνουμε όλους τους πελάτες μας ότι η Τράπεζα Κύπρου αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους αφορούν. 

Η Τράπεζα έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η διαρροή.