Η Λαϊκή εξοικονόμησε €16 εκ. τον τελευταίο χρόνο

 

Ο Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι το προσχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας έχει συμπληρωθεί και αποσταλεί σε Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα θα είναι έτοιμο πριν το τέλος του χρόνου ύστερα από διαβούλευση και με την Τρόικα.

Τόσο η μείωση αποδοχών και ωφελημάτων του προσωπικού της Τράπεζας στην Κύπρο όσο και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης περιλαμβάνονται στο διάταγμα που εξέδωσε το Μάιο ο Υπουργός Οικονομικών για τη αγορά 1,8 δις μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας από την Κυβέρνηση.

“Η εξοικονόμηση με τις περικοπές που ανακοινώσαμε από αυτό το μήνα ανέρχονται στα 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πριν από τις αποκοπές και ωφελήματα του προσωπικού στη Κύπρο ήταν €126 εκατ. και θα μειωθούν κατά €16 εκατ.”, ανέφερε στις δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ.

Σε ερώτηση γιατί η Διοίκηση της Τράπεζας δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια συναινετική πρόταση με την ΕΤΥΚ, ο κ. Φιλίππου ανέφερε ότι “έγινε προσπάθεια να εξηγήσουμε στην ΕΤΥΚ τι προτιθέμεθα να κάνουμε έχοντας ως βάση το Υπουργικό Διάταγμα, τις ερμηνείες που δώσαμε εμείς με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα και τα εφαρμόσαμε αφού ενημερώσαμε την ΕΤΥΚ”.

“Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων με την ΕΤΥΚ, δεν ενεργήσαμε χωρίς συνεννόηση. Ο διάλογος έγινε, έχουμε πει στην ΕΤΥΚ αυτά τα οποία κάναμε και ότι μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές στο μέλλον αν συμφωνήσουμε”, είπε ο κ. Φιλίππου, σημειώνοντας ωστόσο ότι “οι αποκοπές έπρεπε να είχαν αρχίσει από το Μάιο οπόταν εξεδόθη το διάταγμα”.

Ερωτηθείς αν οι περικοπές πέτυχαν το στόχο για μείωση των λειτουργικών δαπανών κάτι που προνοείτο στο διάταγμα, ο κ. Φιλίππου είπε “και ναι και όχι”, εξηγώντας ότι έγιναν περικοπές που φτάνουν το στόχο του διατάγματος, αλλά προέκυψαν και έκτακτα έξοδα, όπως η εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, που εξυπακούεται μεγάλο κόστος και ο διαγνωστικός έλεγχος της Pimco.

“Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ο στόχος μείωσης των λειτουργικών δαπανών να είναι μικρότερος από αυτό που αναφέρεται στο διάταγμα λόγω αυτών των εκτάκτων εξόδων”, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ο κ. Φιλίππου ανέφερε ότι το προσχέδιο του σχεδίου έχει συμπληρωθεί και υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση και στην Κεντρική Τράπεζα, προσθέτοντας ότι υπόκειται σε αλλαγές.

“Υποβάλλονται συνεχώς ερωτήσεις από την Κεντρική Τράπεζα, από το Υπουργείο Οικονομικών, από την Τρόικα και αυτά τα ερωτήματα που υποβάλλονται οδηγούν σε  συνεχή αναθεώρηση και επεξεργασία του σχεδίου”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Λαϊκής, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα κλείσει πριν το τέλος του χρόνου, ενδεχομένως πριν το τέλος Νοεμβρίου ή το αργότερο μέσα Δεκεμβρίου.

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες απομόχλευσης και αν βρέθηκαν στοιχεία ενεργητικού που θα μπορούσε ο όμιλος να αποξενωθεί, ο κ. Φιλίππου είπε ότι μελετούνται διάφορα σενάρια χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

“Ακόμη δεν έχουμε καταλήξει στην τελική απόφασή μας. Το ότι θα φύγει αρκετό μέρος της τράπεζας οπωσδήποτε είναι γεγονός”, είπε.

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες θυγατροποίησης (ring fencing) της Μαρφίν – Εγνατίας, ο κ. Φιλίππου περιορίστηκε να σημειώσει ότι αυτό “είναι κάτι που είναι στο μυαλό μας, το προωθούμε και προσπαθούμε πώς μπορεί να γίνει νομικά και με τρόπο που να έχει αποτελεσματική προστασία για την Κύπρο”.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρας Καλογήρου ότι οι εποπτικές Αρχές αναμένουν προτάσεις από τις δύο τράπεζες για την επίλυση του θέματος των αξιογράφων, ο κ. Φιλίππου απάντησε ότι οι Τράπεζες έκαναν σκέψεις και τις πρότειναν και στην Κεντρική Τράπεζα και την Κυβέρνηση και εξαρτάται από την Κυβέρνηση πώς θα προχωρήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ