Στα 17,97 δις ευρώ το ΑΕΠ το 2011

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους για το 2011 υπολογίζεται στο 0,5%, σε σύγκριση με 1,3% το 2010, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα (12/10) από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σταθερές τιμές του 2005, το ΑΕΠ ανήλθε το 2011 σε 15.186.0 εκ. ευρώ από 15.105,6 εκ. ευρώ το 2010.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το έτος 2010 έχουν αναθεωρηθεί στη βάση των τελικών αποτελεσμάτων των οικονομικών ερευνών για το υπό αναφορά έτος, ενώ τα αναθεωρημένα στοιχεία για το έτος 2011 βασίζονται σε πιο πρόσφατους διαθέσιμους δείκτες.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά οικονομική δραστηριότητα σε σταθερές τιμές 2005, παρουσίασε ο τομέας των κατασκευών κατά 10,3%, σε σχέση με το 2010 και ακολούθησαν ο τομέας “Μεταφορά και αποθήκευση” με μείωση κατά 8,1% και ο τομέας “παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με μείωση κατά 6,4%.

Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν ο τομέας “Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία” κατά 13,6%, ο τομέας “Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης” κατά 6,7%, ο τομέας “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες” κατά επίσης 6,7% και ο τομέας “Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών” κατά 6,2%.

Σε τρέχουσες τιμές αγοράς, η δημόσια κατανάλωση, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, ανήλθε το 2011 στα 3,60 δισ. ευρώ, από 3,48 δισ. ευρώ το 2010 και η ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε στα 11,95 δισ. ευρώ, από 11,56 δισ. ευρώ.

Σε σταθερές τιμές 2005, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε το 2011 στα 2,98 δισ. ευρώ, από 2,99 δισ. ευρώ το 2010, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ανήλθε στα 10,15 δισ. ευρώ, από 10,13 δισ. ευρώ πέρσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ