Αίτηση μέχρι τις 2/1/2013 όσοι θα ψηφίσουν στο εξωτερικό

 

Σύμφωνα με  ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εκλογών, στις προσεχείς Προεδρικές και σε τυχόν επαναληπτική εκλογή «θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι  στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, 2013».

Αναφέρεται ότι για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους.

Για τον σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί ειδικά έντυπα δηλώσεων, «τα οποία καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, 2013», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στους ίδιους φορείς μπορούν και να υποβληθούν οι δηλώσεις.

Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα evars.elections.moi.gov.cy, αναφέρεται τέλος.