Κίνδυνος ”μπλακ-άουτ” σε Ευρώπη και Β. Αμερική μέχρι το 2030

 

Έρευνα της Pricewaterhousecoopers κατέδειξε πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ”μπλακ-άουτ” στην Ευρώπη αλλά και τη Βόρειο Αμερική, με χρονικό ορίζοντα το 2030, καθώς έχει να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αφορούν στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με οικονομικούς όρους για τους καταναλωτές, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στην εξασφάλιση παροχής ενέργειας.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι ο αριθμός των καταναλωτών με αδυναμία πρόσβασης σε πηγές ενέργειας λόγω οικονομικής δυσχέρειας θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Τα ευρήματα μελέτης της PwC για τις προοπτικές στον παγκόσμιο κλάδο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Global Power & Utilities report – ”The shape of power to come”), προέκυψαν από τις απόψεις στελεχών 72 εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν σε 43 χώρες.

Αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Με τη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί από 17.200 TWh το 2009 σε 31.700 TWh το 2035, οι μονάδες με βάση το φυσικό αέριο είναι πρώτες στη λίστα των επενδυτικών προτεραιοτήτων σε διπλάσιο ποσοστό από αυτό των επενδύσεων για μονάδες με βάση την πυρηνική ενέργεια ή τις λιγνιτικές μονάδες.

Παρ’ όλα αυτά, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει δραστικά η υπάρχουσα ενεργειακή ισορροπία, με το μερίδιο του φυσικού αερίου να αναμένεται να αυξηθεί από 29% που είναι σήμερα σε 33% το 2030.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπουν μεταβολή της σύνθεσης του ενεργειακού μείγματος από 66% ορυκτά καύσιμα και 34% μη ορυκτά καύσιμα που ισχύει σήμερα σε 57% και 43% αντίστοιχα το 2030, γεγονός το οποίο καθιστά πολύ μακρινό το στόχο που έχει τεθεί για τον περιορισμό της ανόδου θερμοκρασίας του πλανήτη.

Αυξημένος κίνδυνος σε Ευρώπη και Βόρειο Αμερική

Με τον προβληματισμό για την αδυναμία των καταναλωτών να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το ρυθμό των επενδύσεων σε υποδομές στις δυτικές αγορές να δημιουργούν ανασφάλεια για την εξασφάλιση παροχής ενέργειας, η Ευρώπη και η Βόρειος Αμερική ανησυχούν τώρα περισσότερο για τον κίνδυνο ”μπλακ-άουτ”, σε σύγκριση με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική περίπου οι μισοί των ερωτηθέντων (46%) προβλέπουν αυξημένο κίνδυνο ”μπλακ-άουτ” μέχρι το 2030 ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος είναι πιο συνηθισμένες, το 53% αναμένει ότι θα μειωθούν.

H αδυναμία ανταπόκρισης των καταναλωτών στο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανέβει υψηλότερα στην ατζέντα, με την πλειοψηφία να παραδέχεται ότι το θέμα αυτό αποτελεί θεμελιώδη προβληματισμό για τον κλάδο, αφού ο αριθμός των καταναλωτών που δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε οικονομικές πηγές ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική.

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αδυναμία ανάκτησης του κόστους των απαιτούμενων επενδύσεων από τον καταναλωτή θα αποτελέσει εμπόδιο στη δυνατότητα ανταπόκρισης στην αυξανόμενη ζήτηση.

Κενό μεταξύ οικιακών καταναλωτών και επιχειρήσεων του κλάδου

Οι απόψεις για τα έξυπνα δίκτυα και τους έξυπνους μετρητές αντικατοπτρίζουν το κενό που πρέπει να γεφυρωθεί μεταξύ των οικιακών καταναλωτών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Το φαινόμενο δυσπιστίας είναι εντονότερο στη Βόρειo Αμερική και την Ευρώπη, όπου το 80% και 74% των ερωτηθέντων αντίστοιχα προβληματίζονται για την αποδοχή αυτών από τους καταναλωτές και θεωρούν ότι αυτό αποτελεί πιθανό εμπόδιο για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.

Η νέα παραγωγική δυναμικότητα που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση θα ενισχύσει τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πολλούς ερωτηθέντες- πάνω από το 80% – να πιστεύουν ότι μέχρι το 2030 η αιολική ενέργεια, η βιομάζα καθώς και όλες οι μορφές ηλιακής ενέργειας δεν θα χρειάζονται πια επιδοτήσεις για να είναι ανταγωνιστικές. Γενικά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν μια τεράστια ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εκτός των υδροηλεκτρικών ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στα σενάρια ενεργειακής ζήτησης για το 2030.

Ακόμη, περίπου 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούν μέχρι το 2030 ένα σημαντικό ποσοστό των οχημάτων παγκοσμίως. Τρεις στους πέντε συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι υποδομές που απαιτούνται για μεταφορές με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσουν μια μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο.

 

Για περισσότερες ειδήσεις από τον κόσμο στο news247.gr επίσημο συνεργάτη της ιστοσελίδας μας.