Παράνομα λειτουργούν 400 γυμναστήρια

 

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, στην Κύπρο λειτουργούν 450 συνολικά γυμναστήρια εκ των οποίων τα 50 έχουν εξασφαλίσεις όλες τις απαιτούμενες άδειες από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκος Τορναρίτης είπε ότι παρατηρούνται πολλές παρατυπίες, ενώ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων στα παρανομούντα υποστατικά.

Σε πολεοδομικά προβλήματα αναφέρθηκε η βουλευτής Αθηνά Κυριακίδου, εξηγώντας πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν αδειοδοτηθεί τα υπόλοιπα γυμναστήρια.

Ωστόσο, στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής τέθηκε και το θέμα εγγραφής των γυμναστών από τον βουλευτή Ευθύμιο Δίπλαρο, αναφέροντας ότι «συζητήσαμε για την εγγραφή γυμναστών ακριβώς υπάρχει αυθαίρετη χρήση του επαγγελματικού αυτού τίτλου από διάφορους που δηλώνουν γυμναστές».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς είπε ότι η Επιτροπή ενημερώθηκε πως έχει κατατεθεί προσχέδιο τροποποιητικών κανονισμών ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων μελών στα πλαίσια ενός δημόσιου διαλόγου που ρυθμίζει κενά και παραλείψεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, όσον αφορά στην ασφάλεια και υγεία, τα προσόντα των εκπαιδευτών, τη διάρκεια της παρεχόμενης άδειας και θέματα που έχουν να κάνουν με πολεοδομικές άδειες.

Την Παρασκευή (19/10) η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής θα πραγαμτοποιήσει σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς ούτως ώστε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου να παρουσιαστούν προτάσεις οι οποίες θα εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία και θα επιλύσουν τα προβλήματα.