Φυσικό αέριο: Θα ανοιχτούν 4000 θέσεις

 

Μια νέα περίοδος για τη χώρα , ξεκινά και η οποία σηματοδοτεί την ανάκαμψη της οικονομίας, δημιουργώντας ελπίδες προοπτικής για το μέλλον της Κύπρου οικονομικά, αφού διαθέτει ένα ισχυρό χαρτί που είναι ο εντοπισμός κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θετικές προοπτικές και στην αγορά απασχόλησης για την περίοδο 2015-2019, αλλά και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου. Σε όλη την διαδικασία εξόρυξης αλλά και την επεξεργασία, την υγροποίηση, τη μεταφορά και τη διανομή του φυσικού αερίου, θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης, σύμφωνα με την μελέτη.

 

Συγκεκριμένα στη Μελέτη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με τίτλο «Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Υδρογονανθράκων», καταγράφεται ο προκαταρκτικός εντοπισμός των άμεσων αναγκών απασχόλησης, που υπολογίζονται αρχικά σε 4.000 θέσεις.

 

Μέσα σε αυτές τις θέσεις συμπεριλαμβάνονται ειδικοί επιστήμονες όσον αφορά τον τομέα φυσικού αερίου όπως γεωλόγοι, γεωφυσικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί πετρελαίου και υγρών γεώτρησης, τεχνικοί βοηθοί χημείας.

 

Από την άλλη πρόκειται για μια διαδικασία η οποία χρειάζεται έμπειρους επαγγελματίες και όπως επισημαίνει η Αρχή «η βιομηχανία φυσικού αερίου, όπως και του πετρελαίου, είναι, σε μεγάλο βαθμό διεθνής βιομηχανία, και η απασχόληση σε αυτή θεωρείται αρκετά εξειδικευμένη και απαιτεί σχετική εμπειρία».

Ωστόσο τονίζει ότι οι μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης προκύπτουν από τη δημιουργία των υποδομών, που απαιτούνται για όλη την διαδικασία εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, δίνοντας μια αισιόδοξη προοπτική για το οικονομικό μέλλον της χώρας.