“Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ στοιχίζει 674 δις”


 

Έκθεση της Prognos AG για λογαριασμό του γερμανικού Ιδρύματος Bertelsmann τονίζει ότι ο αντίκτυπος δεν θα περιοριστεί στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης, αλλά θα πλήξει όλη τη Γηραιά Ήπειρο, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι εθνική χρεοκοπία, μαζική υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος και έκρηξη της ανεργίας ακολουθούν την έξοδο από ευρώ, ενώ για την Ελλάδα, η έκθεση εκτιμά ότι θα υπάρξει ζημία στην ανάπτυξη που μεταφράζεται σε 164 δισ. ευρώ ή 14.300 ευρώ κατά κεφαλή μέχρι το 2020. Για τις 42 μεγαλύτερες οικονομίες που παρακολουθεί το ίδρυμα, οι συνολικές ζημίες υπολογίζονται στα 674 δισ. ευρώ συνολικά.

Στην περίπτωση που τον δρόμο της εξόδου ακολουθήσει και η Πορτογαλία, τότε η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη. Η ζημία μόνο για τη Γερμανία υπολογίζεται στα 225 δισ. ευρώ μέχρι το 2020 καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξουν διαγραφές δανείων 99 δισ. ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνολικές ζημίες στην ανάπτυξη υπολογίζονται στα 2,4 τρισ. ευρώ.

Η κατάσταση γίνεται χειρότερη εάν εκτός ευρώ βρεθεί τελικά και η Ισπανία. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση της ανάπτυξης, μόνο για τη Γερμανία, υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 850 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Στις ΗΠΑ, το αντίστοιχο μέγεθος υπολογίζεται στα 1,2 τρισ. ευρώ ενώ για τις 42 χώρες που παρακολουθεί το ίδρυμα, οι ζημίες υπολογίζονται στα 7,9 τρισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Το αποτέλεσμα θα είναι η απώλεια 10.500 ευρώ ανά κάτοικο σε διάστημα οκτώ ετών, έως το 2020 για τη Γερμανία, η απώλεια των 3.700 ευρώ στις ΗΠΑ και 18.200 ευρώ στη Γαλλία.