94,4% αύξηση στις δαπάνες κοινωνικών παροχών

 

Με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, κινήθηκε η αύξηση των δαπανών για μια εξαετία, από το 2006 έως το 2011. Οι δαπάνες αφορούν ένα γενικό πακέτο κοινωνικών υπηρεσιών-παροχών οι οποίες «δημιουργήθηκαν» για να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τους δυσπραγούντες. Όπως, επίσης,μέσα στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και το συνταξιοδοτικό στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα , ενώ κάποιες άλλες  δαπάνες αφορούν την υγεία και τα στεγαστικά δάνεια.

Να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός το 2006 είχε επιβαρυνθεί με  €1.504.460.879 όταν τέσσερα χρόνια αργότερα το 2010 άγγιξε το ποσό των €2.843.160.746. Το 2011 οι δαπάνες έφτασαν στα €2.925.008.280 με αποτέλεσμα το ποσοστό αύξησης των δαπανών από το 2006 να φτάσει το 94.4%

Αναλυτικά, το 2006 για το επίδομα τέκνου δαπανήθηκαν €147.417.510 , ενώ το 2011 δαπανήθηκαν €167.207.073.

Όσον αφορά το επίδομα μάνας, οι δαπάνες διπλασιάστηκαν, αφού το 2006 ήταν μόλις €9.108.952 , σε σύγκριση με το 2011 όπου άγγιξαν τα €18.758.513 . 

Παρακάτω αναφέρονται και οι υπόλοιπές δαπάνες όσον αφορά κοινωνικές παροχές  : 

 

Επιδόματα προς δυσπραγούντες

● €79.645.978 το 2006

● €254.237.054 το 2011

 

Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων 

● €80.784.098 το 2006

● €149.823.456 το 2011

 

Συντάξεις εκπαιδευτικών

● €65.825.454 το 2006

● €129.793.053 το 2011

 

Συντάξεις κρατικών αξιωματούχων

● €1.867.268 το 2006

● €2.682.714 το 2011

 

Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων

● €23.619.770 το 2006

● €66.018.157 το 2011

 

Εφάπαξ εκπαιδευτικών

● €32.325.413 το 2006

● €42.478.832 το 2011

 

Δαπάνες για Υγεία

● €140.479.052 το 2009

● €203.964.808 το 2011