Α. Μαυρογιάννης: Λύση στην ανεργία ο προϋπολογισμός της ΕΕ

 


Διαβάστε ακόμα την δήλωση του Ν. Συλικιώτης, “Η Κυβέρνηση προωθεί επενδυτικές προτάσεις”. Διαβάστε επίσης, “Από τα 329 δολάρια θα ξεκινά η τιμή του iPad Mini”


Η Προεδρία της Κύπρου, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην συνεχή επαφή με το Ευρωκοινοβούλιο και συνεργάζεται πολύ στενά με την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πιστεύοντας ότι, το επόμενο πολυετές πρόγραμμα θα πρέπει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο, τόσον στην ενίσχυση της ανάπτυξης όσον και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους.

 

Μέσα σ` αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, διευκρίνισε, είναι απαραίτητο να αντικατοπτρίζονται και οι προσπάθειες που κάνουν ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, για την εξυγίανση των δημοσιονομικών τους.

Η Κυπριακή Προεδρία πιστεύει ότι, σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία γι` αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2012, οπότε θα διεξαχθεί και η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Θα πρέπει να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι μπορούμε να είμαστε κομμάτι της λύσης του προβλήματος εξόδου της Ευρώπης από την κρίση, κατέληξε, στην πρωτολογία του ο κ. Μαυρογιάννης.

 

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το ΠΔΠ της ΕΕ 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταλήξει σε μία θέση για το πολυετές (2014-2020) δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα Ανδρέας Μαυρογιάννης, στη δευτερολογία του, ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση μιας τελικής άποψης συνεχίζονται με όλους πάνω στη λογική ότι “τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα”, διευκρίνισε ο κ. Μαυρογιάννης.

Υπάρχουν διαφορές, με ισχυρά εκατέρωθεν επιχειρήματα, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, είπε, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κάνει ότι μπορεί προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ξεκαθάρισε ότι το Συμβούλιο επιθυμεί μείωση στα κονδύλια όλων των κεφαλαίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και υποστήριξε ότι η Κυπριακή Προεδρία προσπαθεί να επιτύχει μία κατ` αρχήν συμφωνία στον τομέα των κοινοτικών εσόδων και στο θέμα της επιβολής φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Επειδή δεν υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, βαδίζουμε τώρα με τη μέθοδο της ενισχυμένης συνεργασίας, κατέληξε ο κ. Μαυρογιάννης.

Πηγή ΚΥΠΕ