Αυξήθηκαν οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

 

Φθάνοντας στα 70,69 δισεκατομμύρια ευρώ, από 70,66 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη 25/10 η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.   

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις το Σεπτέμβριο του 2012 αυξήθηκαν κατά 1,2%, σε σχέση με αύξηση 0,5% που σημείωσαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους και αύξηση 4,1% το Σεπτέμβριο του 2011, όταν είχαν ανέλθει στα 69,80 δισ. ευρώ. Η τελευταία μείωση στις καταθέσεις είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιούλιο.

Εξάλλου, τα δάνεια που παραχώρησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο μειώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012 στα 72,65 δισ. ευρώ, από 72,78 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και 67,66 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011. Σε ετήσια βάση, οι χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων το Σεπτέμβριο του 2012 σημείωσαν σημαντική αύξηση 7%, σε σχέση με αύξηση 9,4% τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα μειώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012 αυξήθηκαν κατά 2,0%, στα 21,23 δισ. ευρώ, από 20,77 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011 και 20,98 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

Όσον αφορά τις καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, μειώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012 κατά 1,2%, στα 43,28 δισ. ευρώ, από 43,72 δισ. ευρώ το περσινό Σεπτέμβριο και 43,40 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

Οι καταθέσεις κατοίκων των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 17,5%, στα 6,17 δισ. ευρώ, από 5,29 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Αύγουστο του 2012 οι καταθέσεις κατοίκων των υπολοίπων κρατών μελών ήταν 6,27 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τις χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κατοίκους Κύπρου, αυτές αυξήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012 κατά 1,9%, στα 53,02 δισ. ευρώ, από 52,05 δισ. ευρώ το περσινό Σεπτέμβριο και 53,15 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012.

Οι χορηγήσεις σε κατοίκους τρίτων χωρών αυξήθηκαν κατά 16,9%, στα 14,77 δισ. ευρώ, από 12,46 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Αύγουστο του 2012 οι χορηγήσεις ήταν 14,74 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια σε κατοίκους λοιπών κρατών μελών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 49,3%, στα 4,85 δισ. ευρώ, από 3,14 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011. Τον Αύγουστο του 2012 οι χορηγήσεις είχαν ανέλθει στα 4,89 δισ. ευρώ.

Πηγή ΚΥΠΕ