Στόχος AGRIFISH η προκαταρκτική συμφωνία ΕΤΘΑ

 


Διαβάστε επίσης για το τρίτο ντιμπέιτ Ομπάμα – Ρόμνεϊ. Διαβάστε ακόμα για τον τρόπο που βρήκαν αλλοδαποί να εισπράττουν διπλά επιδόματα.


 

Του Συμβουλίου, που θα είναι διήμερο, θα προεδρεύει ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης.

Το ΕΤΘΑ αποτελεί μέρος των προτάσεων για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Το νέο Ταμείο θα βοηθήσει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ και της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση εφαρμογή του νέου ταμείου όταν θα τεθεί σε ισχύ το 2014, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατόν.

Οι Υπουργοί Αλιείας της ΕΕ θα διαπραγματευτούν τη συμβιβαστική πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας για τη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν  για το ΕΤΘΑ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε μερικά από τα σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα μέτρα αναδιάρθρωσης του στόλου και τα μέτρα που σχετίζονται με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της συμφωνίας γενικής προσέγγισης για το βασικό Κανονισμό της ΚΑλΠ και της ΚΟΑ .

Σε ό,τι αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2013, θα γίνει προσπάθεια για πολιτική συμφωνία, ενώ θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για τις ετήσιες διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας στο πλαίσιο της σχετικής διμερούς συμφωνίας.

Σχετικά με  την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση κανονισμού για τις Αμεσες Ενισχύσεις. Οι Υπουργοί θα επικεντρωθούν στην πρόταση της Κομισιόν όπως τα κράτη μέλη επιτύχουν ένα ομοιόμορφο επίπεδο άμεσων πληρωμών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέχρι το 2019 καθώς και στο σχέδιο στήριξης των νέων γεωργών ώστε να ενταχθούν στην γεωργία.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει και την πρόταση κανονισμού για την οργάνωση των αγορών στα γεωργικά προϊόντα και αναμένεται να φτάσει σε μερική γενική προσέγγιση επί της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν από το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας.

Πηγή ΚΥΠΕ