Αλλαγές στις πτήσεις των Κ.Α. λόγω απεργίας στην Ελλάδα


 

Ως εκ τούτου η Εταιρεία έχει προβεί σε αλλαγή του πτητικού της   προγράμματος ως ακολούθως:

Η πτήση CY425 Θεσσαλονίκη-Λάρνακα αντί στις 12.25 θα αναχωρήσει στις 13.00

• H πτήση CY323 Αθήνα –Λάρνακα αντί στις 11.30 θα αναχωρήσει στις 13.00

Εξάλλου οι πτήσεις CY620 Αθήνα- Θεσσαλονίκη που θα αναχωρούσε στις 10.40 καθώς και η πτήση CY621 Θεσσαλονίκη –Αθήνα που θα αναχωρούσε στις 9.55 ακυρώνονται. Οι επιβάτες που επηρεάζονται θα αναχωρήσουν με τις επόμενες πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών (CY624 και CY625).

Οι  επηρεαζόμενοι επιβάτες  ενημερώνονται  ήδη από το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης των Κυπριακών Αερογραμμών ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.