Aνησυχία Δικηγόρων για το Μνημόνιο

Στην επιστολή, που υπογράφει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ο ΠΔΣ είναι εντελώς αντίθετος στις εισηγήσεις της Τρόικας και της κυβέρνησης για τον τομέα των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών και ζητά άμεσα την απόσυρσή τους.

Όπως αναφέρεται, «στη σημερινή δεινότατη οικονομική κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας η πιο σταθερή πηγή εισοδημάτων για την οικονομία γενικά, και, συνακόλουθα για το Κράτος, είναι αυτά που προέρχονται από τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που αιμοδοτούν ολόκληρο το σύστημα».

«Η όλη βιομηχανία των υπηρεσιών αυτών βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, καθότι, η κατάσταση της οικονομίας και των τραπεζών έχουν, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, θέσει στο μυαλό των προτιθέμενων επενδυτών πολλά ερωτήματα για την καταλληλότητα της Κύπρου», σημειώνεται.

Ο ΠΔΣ προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε αλλαγή του πλαισίου προς το δυσμενέστερο για τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων εμπεριέχει σοβαρότατο κίνδυνο να καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα και κανένας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιά είναι η συγκεκριμένη σταγόνα που θα προκαλέσει το ποτήρι να ξεχειλίσει».

«Κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμα μία φορά και καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών να αφήσει έξω από τους σχεδιασμούς του τις εταιρείες και ουσιαστικά τις ξένες επενδύσεις, διότι μακροπρόθεσμα δεν θα έχει οφέλη, αλλά αντίθετα θα συντελέσει στη περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας», αναφέρεται στην επιστολή.

Προστίθεται πως ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι εναντίον οικονομικών μέτρων που θα βοηθήσουν την εξυγίανση της οικονομίας αλλά «θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι οι προσπάθειες του Κράτους πάντοτε ήταν να ενδυναμώνουν την Κύπρο και να δημιουργούν τέτοιο σύστημα έτσι ώστε οι υπηρεσίες  να ευημερούν και η εικόνα της Κύπρου να θεωρείται ένα από τα καλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα για επενδύσεις».

Επίσης αναφέρεται πως η Κύπρος, ως επιχειρηματικό κέντρο, θα γίνει πολύ λιγότερο ελκυστική από ότι ήταν μέχρι το 2011 εφόσον θα επιβάλλει στις εταιρείες όχι μόνο 10% φόρο επί των κερδών αλλά και κυβερνητικό τέλος το οποίο θα ανέρχεται μέχρι το €2.000 ετησίως.  Οι ανταγωνιστές μας, δηλαδή οι χώρες που προσφέρουν παρόμοιο προϊόν, επιβάλλουν είτε μόνο φόρο επί των κερδών είτε μόνο ετήσιο κυβερνητικό τέλος.  Η Κύπρος επιβάλλει και τα δύο, προστίθεται.

Εξάλλου, ο κ. Ιωαννίδης σημειώνει πως από τις 312.000 εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στη Κύπρο, μόνο 92.851 κατέβαλαν το ετήσιο κυβερνητικό τέλος για το 2011 και 82.345 για το 2012. 

Η διαπίστωση είναι ότι λιγότερο από το 1/3 των υφιστάμενων εταιρειών κατέβαλε το τέλος μέχρι σήμερα και ότι η τάση από τον ένα χρόνο στον άλλο είναι μείωση γύρω στο 11,3% των εταιρειών που το κατέβαλαν, προσθέτει και αναφέρει πως ο πιο πιθανός λόγος για αυτή τη μείωση είναι ότι οι πελάτες άρχισαν να υπολογίζουν το σύνολο των δαπανών για τη διατήρηση μιας κυπριακής εταιρείας και να διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πιο φθηνές λύσεις  στην αγορά. 

Άρα, μια αύξηση του κυβερνητικού τέλους όπως προτείνεται τώρα θα επιδεινώσει ουσιαστικά αυτή τη τάση.  Η φυγή όπως δείχνουν τα στοιχεία είναι σταδιακή μέχρι οι ξένοι επενδυτές να κάνουν άλλες διευθετήσεις σε άλλες δικαιοδοσίες, σημειώνει.

Επίσης αναφέρει πως η επιβολή αυξημένου τέλους ανάλογα με τον κύκλο εργασιών είναι άδικη διότι επιβάλλεται και σε εταιρείες με ζημιές.

Ακόμη αναφέρεται πως τα δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στο τομέα των εταιρειών έχουν επιβαρυνθεί από το 2011 με τα έξοδα ενημέρωσης των πελατών, είσπραξης του ετήσιου κυβερνητικού τέλους και έγκαιρης καταβολής του στο τμήμα εφόρου εταιρειών. 

Αυτή η διαδικασία αύξησε ουσιαστικά τα λειτουργικά έξοδα, εφόσον απαιτείται μεγάλος αριθμός εργατοωρών προς επίτευξη του σκοπού αυτού, χωρίς οι ώρες αυτές να μπορούν να τιμολογηθούν στον πελάτη, σημειώνεται. 

Πηγή ΚΥΠΕ