Πρόεδρος του ΕΝΟC η Λήδα Κουρσουμπά

 


Διαβάστε επίσης, για την συμφωνία Κύπρου, Ελλάδας, Μάλτας, Ιταλίας, όσον αφορά την αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου. Διαβάστε ακόμη, η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θα χρησιμοποιήσει τη δύναμη και την επιρροή της για μια βιώσιμη πορεία εξόδου από την κρίση.


 

Η κ. Κουρσουμπά θα προεδρεύει του ΕΝΟC μέχρι και τον Οκτώβριο του 2013.

Η Γενική Συνέλευση του ΕΝΟC ψήφισε σήμερα 12/10 επίσημη Δήλωση του Δικτύου που πραγματεύεται την αποτελεσματική πρόληψη και παρέμβαση για αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας στην Ευρώπη, η οποία καταρτίστηκε στη διάρκεια του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου του, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου στη Λευκωσία με θέμα «Νεανική Παραβατικότητα: Δικαιοσύνη Φιλική προς τα παιδιά –  Δομές και Διαδικασίες για Πρόληψη και Παρέμβαση».

Το ΕΝΟC σήμερα αριθμεί 42 μέλη-ανεξάρτητους οργανισμούς για τα δικαιώματα των παιδιών από 34 χώρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 23 από τις 27 χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ. Στόχος του είναι η προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά εκφράζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Συγκεκριμένα, λειτουργεί ως δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματική υποστήριξη μεταξύ των μελών του, προωθεί το σχεδιασμό στρατηγικών για την καλύτερη εφαρμογή της UNCRC, υποστηρίζει την ίδρυση νέων ICRIs, προσφέροντας στήριξη σε τέτοιες πρωτοβουλίες και τέλος ενθαρρύνει την επαφή και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διαφόρων ICRIs και δικτύων από όλο τον κόσμο.

 

Πηγή ΚΥΠΕ