Χρ. Στυλιανίδης: “Υπέρ σταθερότητας, συντονισμού και διακυβέρνησης”

 

Σε ομιλία του στα Τίρανα, στο πλαίσιο των Φθινοπωρινών Συναντήσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ).

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, κατά τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης με θέμα «Προάγοντας τη Χρηστή Διακυβέρνηση και την Ενσωμάτωση ως Βάση για την Σταθερότητα και την Ασφάλεια», ο κ. Στυλιανίδης τόνισε παράλληλα ότι από μόνη της η δημοσιονομική εξυγίανση δεν αρκεί για έξοδο από την κρίση.

Κατά τη συζήτηση του θέματος «Αντιμετωπίζοντας την Οικονομική Κρίση: Λιτότητα έναντι Ανάπτυξης», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η συστημική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, απειλεί κυρίως τις πιο ευάλωτες και λιγότερο ανταγωνιστικές οικονομίες της.

Σε ό,τι αφορά τη ραγδαία άνοδο της ανεργίας στην ΕΕ, ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, τον περασμένο Ιούνιο η Κύπρος, με συνολικό ποσοστό ανεργίας 10,5% και πέραν του 25% ανάμεσα στους νέους, κατέγραψε την τρίτη ταχύτερη άνοδο της ανεργίας στην Ευρωζώνη. Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση από την κυπριακή Κυβέρνηση του πακέτου αντιπροτάσεων της προς την Τρόικα και στην εν εξελίξει συζήτηση των προτάσεων αυτών με την πολιτική ηγεσία και τους άλλους κοινωνικούς εταίρους.

 Αναφερόμενος στις προσπάθειες ώθησης της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας ως βασικής προϋπόθεσης για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ιδιαίτερα τη σημασία αποκατάστασης της δανειστικής ικανότητας στην οικονομία, αλλά και της στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας  και κύρια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, υπό το σύνθημά της για «Μια Καλύτερη Ευρώπη». Ειδική αναφορά έγινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη σημασία της προώθησης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων για σκοπούς αύξησης της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας και της βελτίωσης της εργασιακής ασφάλειας. Προς τούτο, ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε τη σημασία περαιτέρω προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε, ωστόσο, ότι η προώθηση ανάπτυξης, στηριζόμενης επαρκώς στη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν είναι εφικτή, στην απουσία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο πρέπει να διέπεται από καλύτερη διακυβέρνηση, διαφάνεια και ευθύνη λογοδοσίας. Συναφώς, σημείωσε την επείγουσα έκκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίδειξη περισσότερης πολιτικής βούλησης, κοινής ευθύνης, δέσμευσης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν το μέλλον του ευρώ και της Ευρωζώνης, όπως και την έκκληση του Προέδρου της ΕΕ προς τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για επείγουσα δράση, εν όψει του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό τον μήνα.

Υπογράμμισε τη σημασία επίτευξης πολιτικής βούλησης και συναίνεσης και πέραν των συνόρων της ΕΕ, υπό το φως της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και ενόψει των ενδεχόμενων κινδύνων περαιτέρω επέκτασης της κρίσης, καθώς και τον ακόμη σημαντικότερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ΟΑΣΕ προς αυτή την κατεύθυνση.

«Είναι καθήκον μας, ως μέλη της Κ.Σ.ΟΑΣΕ, νομοθέτες και θεματοφύλακες των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών, να εργαστούμε με συνέργεια για ένα πιο ευημερούντα και δικαιότερο κόσμο για τους σημερινούς νέους και τις μελλοντικές γενιές,» κατέληξε ο κ. Στυλιανίδης.

Πηγή ΚΥΠΕ