«Χρυσή» σύνταξη παίρνουν οι δήμαρχοι

 

Από τα €598 που ήταν η ελάχιστη σύνταξη, με τους νέους Κανονισμούς το 2011, ανήλθε στα €1.200 για υπηρεσία μέχρι μια θητεία και στα €1.500 για υπηρεσία πέραν της μιας θητείας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φ», αποκαλυπτική είναι έρευνα την οποία διενήργησε η Γενική Ελέγκτρια, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, αναφορικά με τις συντάξεις των δημάρχων. Τα ευρήματα της έρευνας κοινοποίησε η κ. Γιωρκάτζη στη Βουλή, για προβληματισμό αλλά και λήψη μέτρων.

«Έχοντας υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, τα μέτρα που λαμβάνονται για μείωση των δημοσίων δαπανών αλλά κυρίως, τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκονται οι δήμοι, με μερικούς εξ αυτών να κινδυνεύουν με κατάρρευση, κρίναμε σκόπιμο να θέσουμε τις διαπιστώσεις μας, υπόψη σας, ώστε αν κριθεί σκόπιμο να ληφθούν διορθωτικά έργα», αναφέρεται στην επιστολή της  κ. Γιωρκάτζη προς τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Ελέγχου και Θεσμών.

Πίνακας για αντιμισθία δημάρχων από “Φ”.

Κατά το 2011 σύμφωνα με την Γενική Ελέγκτρια συντάχθηκαν νέοι Κανονισμοί για τις συντάξεις των δημάρχων, με πρωτοβουλία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στις 20/5/2011 με αναδρομική ισχύ από 1/1/2011 με σκοπό την υιοθέτηση τους από όλους τους δήμους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, όπως διαπίστωσε η κ. Γιωρκάτζη, ότι, «οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δημάρχων που αποχώρησαν από το αξίωμα τους πριν από την 1/1/2011, δηλαδή, όλων των προηγούμενων δημάρχων», συμπληρώνει ο «Φ».

Ανάμεσα στους εν λόγω Κανονισμούς, προνοείται η αύξηση της ελάχιστης σύνταξης δημάρχου η οποία από £350 (€598), το 2011 ανέβηκε στα €1.200 για υπηρεσία μέχρι μια θητεία και στα €1.500 για υπηρεσία πέραν της μιας θητείας οι οποίοι υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα από αρκετούς δήμους.