Δεν «κόβουν» το τσιγάρο οι καθηγητές

 

Μ ε επιστολή τους προς τον πολιτικό τους προϊστάμενο, οι καθηγητές, υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος «μόνο αναστάτωση προκαλεί» και ζητούν από τον Υπουργό να δώσει λύση στο θέμα.

Στην επιστολή προς τον Υπουργό, την οποία ετοίμασε η ΟΕΛΜΕΚ, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι προκαλεί έκπληξη η συγκεκριμένη οδηγία και επικαλείται συνάντηση που είχε μαζί του στις 24 Απριλίου κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η ευελιξία του Υπουργείου όσον αφορά το κάπνισμα στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας με βασικό γνώμονα την αποφυγή καπνίσματος σε χώρους οι οποίοι είναι ορατοί από μαθητές.

Η ΟΕΛΜΕΚ επιπλέον ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο με την νέα εγκύκλιο «παραβιάζει» την σχετική νομοθεσία του 2009, κατά την οποία οι διατάξεις του άρθρου δεν εμποδίζουν τον εργοδότη να επιτρέψει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους με σύστημα εξαερισμού, στους οποίους βρίσκονται αποκλειστικά εργοδοτούμενοι οι οποίοι είναι καπνιστές και ζητούν εγγράφως να επιτρέπεται το κάπνισμα σε τέτοιο χώρο.

Επιπλέον επιχείρημα της ΟΕΛΜΕΚ, η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας στην οποία τονίζεται ότι «η αυλή του εκπαιδευτικού ιδρύματος εξαιρείται από την απαγόρευση του καπνίσματος».