Δείγματα ανθρωπιάς από την Κυπριακή Προεδρία

 

Πριν την έναρξη της εξάμηνης κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διεθνής Αμνηστία είχε εκδώσει συστάσεις για την καλύτερη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στα μέσα της προεδρικής θητείας, η οργάνωση εξέδωσε τις παρατηρήσεις της σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

«Η Κύπρος έχει πετύχει κάποιους σημαντικούς στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο ασύλου, αλλά και η βοήθεια στο συντονισμό των θέσεων των χωρών της ΕΕ στις διαβουλεύσεις των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνθήκη Εμπορίου Όπλων», δήλωσε ο Nicolas Beger, Διευθυντής του Γραφείου της Διεθνούς Αμνηστίας για τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. O κ. Beger χαιρετίζει το γεγονός ότι το στρατηγικό πλαίσιο του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (IHL) έχει ενταχθεί στη θεματολογία της Ομάδας Εργασίας για το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο (COJUR)».

Σύμφωνα με την αξιωματούχο της Διεθνούς Αμνηστίας, «έχουν υπάρξει και χαμένες ευκαιρίες, όπως στο πακέτο για το άσυλο, την κράτηση ανηλίκων, που δεν έχει καταργηθεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, ενώ εκφράζεται η ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία απολύτως δράση για τις οκτώ επιλεγμένες περιπτώσεις ανθρώπων που απειλούνται».

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, η Διεθνής Αμνηστία ζητάει από την Κυπριακή Προεδρία να αναπτύξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία ώστε να διασφαλίσει τη διαβούλευση με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να ενισχύσει και να προωθήσει τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

Ζητάει επίσης από την Προεδρία να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή της προσφάτως υιοθετημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων, η οποία είναι κρίσιμη για το μέλλον της οδηγίας, καθώς και να επιμείνει στις δεσμεύσεις της και να εξασφαλίσει πως τα συμπεράσματα του επερχόμενου Συμβουλίου για τη βία κατά των γυναικών θα αναφέρονται ρητά στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και πως θα έχουν συνταχθεί σε στενή διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών.

Τέλος, ζητάει από την Κυπριακή Προεδρία να υπογράψει και να επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ