Δημητριάδης: Οι τραπεζίτες δεν είναι οι καλύτεροι σύμβουλοι εξυγίανσης


 

Μιλώντας στην εκδήλωση του ΕΒΕΛ Λάρνακας ο Πανίκος Δημητριάδης έδωσε την ζοφερή εικόνα που υπάρχει τόσο στα δημοσιονομικά όσο και στον τραπεζικό τομέα. Υποστήριξε ότι χωρίς καθυστέρηση πρέπει να γίνει η συμφωνία με την Τρόικα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η πρόσφατη ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων όσο και  η ένταξη της χώρας μας στον Μηχανισμό Στήριξης παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της κυπριακής οικονομίας στη βάση των σημερινών απαιτήσεων που ούτως ή άλλως πηγάζουν από την ιδιότητα της χώρας μας ως πλήρες μέλος της ζώνης του ευρώ».

Παράλληλα κατηγόρησε τους τραπεζίτες δεν είναι και οι καλύτεροι σύμβουλοι για τους τρόπους με τους οποίους θα εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστημα καθώς εκείνοι το οδήγησαν στο σημερινό σημείο.

Δημοσιονομικά

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι:

•Θα έχουμε μεγαλύτερη ύφεση μέχρι το 2014

•Έλλειμμα το 2012 4,8% και όχι 2,6% που ήταν ο στόχος

•Το δημόσιο χρέος για το έτος 2012 αναμένεται να φθάσει το 87,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 71,6% του ΑΕΠ το 2011 (λόγω και της στήριξης που δόθηκε στη Λαϊκή Τράπεζα, η οποία ισοδυναμεί με 10% του ΑΕΠ).

•Έχει μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας

•Κατασκευές και επενδύσεις είναι σε ελεύθερη πτώση 

•Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να  μειωθεί η ακαμψία των μισθών και οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει ευέλικτη εφαρμογή της ΑΤΑ κατά τη διάρκεια δυσμενών οικονομικών συνθηκών και μετάβαση από την πλήρη στη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ως προσωρινό μέτρο, η αναστολή της ΑΤΑ θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω.

Χρηματοπιστωτικός Τομέας

Ο Διοικητής της Κ.Τ. τόνισε ότι:

•Επιδεινώθηκε από τα μέσα του 2011 λόγω των αυξημένων προβλέψεων για τα δανειακά χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα και  Κύπρο και των απωλειών από την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

•Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των μεγάλων κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να ανέρχεται σε πάνω από 130% του κυπριακού ΑΕΠ, ενώ η έκθεση στο ελληνικό δημόσιο χρέος έχει μειωθεί μετά την αναγνώριση των μεγάλων απωλειών που απορρέουν από το ελληνικό PSI.

•Η συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, είναι πιθανό να έχει ένα επιπλέον αρνητικό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. 

•Η συνολική επίδραση στην οικονομία θα εξαρτηθεί επίσης από το πώς τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων – αποτελούμενα κυρίως από τραπεζικά δάνεια – θα προσαρμοστούν. 

•Ο ρυθμός απομόχλευσης των τραπεζών θα εξαρτηθεί από τις ροές των καταθέσεων μη κατοίκων Κύπρου, η οποία θα αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επιχειρήσεων προς τη σταθερότητα του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα.

 

Ο κ. Δημητριάδης τόνισε επίσης ότι «Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κοινή γνώμη στην Κύπρο αντιμετωπίζει ως θετικό γεγονός για την οικονομία της χώρας την υπογραφή ενός μνημονίου με την Τρόικα, όμως η αποδοχή του προγράμματος αυτού θα έχει ακόμα θετικότερη αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη αν οι εταίροι μας και το ΔΝΤ δείξουν κατανόηση σε ορισμένα σημεία για τα οποία ως χώρα και ως κοινωνία, μπορεί να έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και τα οποία δεν αλλοιώνουν τις συνολικές εξοικονομήσεις που θα γίνουν».

Για την ανακεφαλαιοποίηση/εξυγίανση χρηματοπιστωτικού τομέα ανέφερε ότι:

1.Η εξυγίανσή τους θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. 

2.Θα πρέπει να συσταθεί μια ενιαία και εναρμονισμένη εποπτική αρχιτεκτονική με βάση τη συμβιβαστική πρόταση που επεξεργάζεται η ΚΤΚ, η οποία επιτυγχάνει τους πιο πάνω στόχους χωρίς να παραγνωρίζει τις ευαισθησίες και τον ιδιαίτερο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει το Συνεργατικό Πιστωτικό Κίνημα.

3.Η κινδυνολογία που ακούγεται τον τελευταίο καιρό αναφορικά με την αύξηση των ρυθμιστικών κεφαλαιουχικών δεικτών που προτείνει η Τρόικα, δεν εξυπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον του τραπεζικού τομέα και της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της. 

4.Η διατήρηση αυστηρότερων κριτηρίων ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, όπως και η υιοθέτηση πιο αυστηρών διεθνών προτύπων που αφορούν τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ενισχύσει την αξιοπιστία των επενδυτών προς το τραπεζικό σύστημα και θα αποτρέψει την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

5.Οι τραπεζίτες που έφεραν το τραπεζικό σύστημα στη σημερινή του κατάσταση δεν είναι και οι καλύτεροι σύμβουλοι για τους τρόπους με τους οποίους θα εξυγιανθεί.

Για το θέμα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους ο κ. Δημητριάδης προσπάθησε να διασκεδάσει τις φοβίες που υπάρχουν στο ενδεχόμενο να καταστεί μη βιώσιμο για τέσσερις κυρίως λόγους:

•Η Κύπρος θα προσπαθήσει να επιτύχει την απευθείας χρηματοδότηση των τραπεζικών της ιδρυμάτων από τον Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΕΕ, όταν αυτό καταστεί δυνατόν και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

•Ανεξάρτητα από την άμεση ή μη χρηματοδότηση των κυπριακών τραπεζών από τον Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η εισδοχή κεφαλαίων στις τράπεζες αποτελεί μια σοβαρή επένδυση, νοουμένου ότι η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η εξυγίανσή του, η οποία επιβάλλει μεταξύ άλλων ένα καλύτερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, γίνει με ορθολογιστικό τρόπο.

•Η κυβέρνηση θα μπορέσει την κατάλληλη στιγμή, σε 3-4 χρόνια, να πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στις τράπεζες που έχουν μερικώς κρατικοποιηθεί, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το δημόσιο χρέος και επιστρέφοντας τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα εξ’ ολοκλήρου στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. 

•Τέλος, η πρόσφατη ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου εξυπακούει τεράστιες επενδύσεις και εισοδήματα για τη χώρα μας και καθιστά την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της απολύτως βιώσιμη.