Economist: Χρειάζονται επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας

Ο κ. Lazzaroli μιλούσε στο συνέδριο του Economist, στη Λευκωσία, αναφορικά με τον ενεργειακό ανασχεδιασμό του πλαισίου της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Για το ίδιο θέμα παρέμβαση έκαναν ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Γιώγος Σιαμμάς, ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ Κώστας Ιωάννου και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Metaxas & Associates Law Firm Αντώνης Μεταξάς, με τους ομιλητές να σημειώνουν την ανάγκη γα επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας

Ο κ. Lazzaroli ανέφερε στην ομιλία του ότι το συνολικό ύψος των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ ανήλθε πέρυσι σε 62 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 12,8 δις διοχετεύτηκαν σε έργα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, προβλέπεται ότι το ύψος των επενδύσεων για την περίοδο 2010-2020 θα ανέλθει σε 125 δις ευρώ ανά έτος.

Εξήγησε ότι, σύμφωνα με την Κομισιόν, προβλέπονται συνολικά επενδύσεις 50 δις ευρώ ανά έτος για τον τομέα των ΑΠΕ, 85 δις για ενεργειακή απόδοση και 60 δις για δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, καθώς και 15 δις για αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγών σταθμών που έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους.

Ανέφερε ότι χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, ενώ είπε ότι ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό τομέα των επενδύσεων της Τράπεζας.

Ο κ. Lazzaroliείπε εξάλλου ότι η ΕΕ έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους ενεργειακούς στόχους που έθεσε για 20% μείωση της εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 20% χρήση των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020.

Συμπλήρωσε ότι το συνολικό ποσοστό της ενεργειακής απόδοσης ανέρχεται σε 9% περίπου, σε σχέση με το στόχο για 20%, ενώ όσον αφορά τις ΑΠΕ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο στόχος θα επιτευχθεί.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέχρι το 2020, που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 τρις στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, ανέφερε στη δική του παρέμβαση στο συνέδριο του Economist ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Γιώργος Σιαμμάς.

Εξήγησε ότι για την ηλεκτροπαραγωγή θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 500 δις ευρώ, ενώ για τα δίκτυα διανομής θα χρειαστούν άλλα 600 δις ευρώ.

Ο κ. Σιαμμάς, αναφερόμενος στο τρίτο ενεργειακό πακέτο που υιοθέτησε η ΕΕ, είπε ότι στοχεύει στη δημιουργία μιας λειτουργικής αγοράς ενέργειας, στην ασφαλή παροχή ενέργειας και φυσικού αερίου στους καταναλωτές, την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και την παροχή επιλογών στους καταναλωτές, που θα συμβάλουν στη διατήρηση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές.

Επίσης αναφέρθηκε στη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» που αφορά μεταξύ άλλων τις διευρωπαϊκές υποδομές ενέργειας. Είπε τέλος ότι η συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζεται από την Κομισιόν και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και να υιοθετηθεί το 2013.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ Κώστας Ιωάννου αναφέρθηκε στην ανάγκη για δημιουργία εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς όπως είπε η Κύπρος διαθέτει ένα απομονωμένο ενεργειακό σύστημα που εξαρτάται πλήρως από το πετρέλαιο, για το οποίο η χώρα διαθέτει περίπου το 7% του ΑΕΠ της.

Συμπλήρωσε ότι ο μακροπρόθεσμός στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου είναι ευθυγραμμισμένος με τις οδηγίες και την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας – καθώς όπως είπε πληρώνουμε τις υψηλότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη – και την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης.

Ο κ. Ιωάννου μίλησε τέλος και για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο, λέγοντας ότι αυτές σχετίζονται με το β` γύρο αδειοδότησης, τον υποθαλάσσιο αγωγό ή αγωγούς που θα συνδέσουν τα τεμάχια της ΑΟΖ με το Βασιλικό, τις υποδομές υγροποίησης φυσικού αερίου, το εσωτερικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και της χρήσης φυσικού αερίου στις μεταφορές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Metaxas & Associates Law Firm Αντώνης Μεταξάς αναφέρθηκε στην ανάγκη για αναδιαμόρφωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς ώστε να συμβαδίζει με την υπό διαμόρφωση ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Όπως ανέφερε, οι αναγκαίες ρυθμιστικές πολιτικές στο χώρο της ενέργειας πρέπει να ενταχθούν στο συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα που είναι περιβάλλον έντονης κρίσης μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στους άξονες που έχουν καθοριστεί από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχοντας ως στόχο την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, είπε ότι αυτοί είναι η συμπίεση του κόστους παραγωγής ενέργειας, η δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου και η δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης στο σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας από όλους τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να προωθηθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμός

Η Ελλάδα, ανέφερε, προσανατολίζεται στην υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου όπου το σύνολο της παρεχόμενης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του φθηνότερου ενεργειακού μίγματος, τίθεται στη διάθεση και των ιδιωτών.

Έκανε επίσης λόγο για την ανάγκη αυξημένης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στην ελληνική αγορά ενέργειας, την οποία χαρακτήρισε ως μονόδρομο.

Το συνέδριο του Economist διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ