Ένοχοι για ρουσφέτι ανώτατοι λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας

Η κατηγορία για την οποία κρίθηκαν ένοχοι είναι ότι το 2009, επί Υπουργίας Μιχάλη Πολυνίκη, έβαλαν «μέσο» προκειμένου να προσληφτούν συγκεκριμένα άτομα στο Υπουργείο Γεωργίας. Χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν και στους δύο που κρίθηκαν ένοχοι, 1000 Ευρώ στη μία περίπτωση και 2000 Ευρώ στην άλλη.