Έρευνα και καινοτομία στο επίκεντρο Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας

 

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, που θα διεξαχθεί σήμερα 10/9 στο Λουξεμβούργο, θα είναι διήμερο. Η πρώτη ημέρα θα αφιερωθεί στην έρευνα και θα προεδρεύει ο Υπουργός Υγείας Σταύρος Μαλάς, ενώ τη δεύτερη μέρα θα συζητηθούν θέματα βιομηχανίας και θα προεδρεύει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλής Συλικιώτης.

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις που θα συζητηθούν σήμερα αφορούν τον τροποποιημένο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τον Κανονισμό που διέπει τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Η Κυπριακή Προεδρία αναμένει ότι θα υπάρξει συναίνεση για τους δύο αυτούς Κανονισμούς του Ορίζοντα 2020. Επίσης, θεωρεί ότι η χρονική στιγμή επίτευξης μιας τέτοιας συναίνεσης είναι καθοριστική, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για ολόκληρο το πακέτο των νομοθετικών προτάσεων του Ορίζοντα 2020.

Σημειώνεται ότι σε τέσσερις από αυτές τις προτάσεις απαιτείται και συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αργότερα σήμερα οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ερευνας.

Στη συζήτηση θα ληφθούν υπόψη οι δύο πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, καθώς και ερωτήσεις που ετοίμασε η Κυπριακή Προεδρία προς διευκόλυνση της συζήτησης.

Στη διάρκεια του γεύματος εργασίας, η Κυπριακή Προεδρία θα θέσει προς συζήτηση τη σκοπιμότητα ανανέωσης των όρων εντολής του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Φόρουμ για Ερευνητικές Υποδομές.

Στόχος της Προεδρίας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε αυτή την ομάδα να θέσει προτεραιότητες στην υλοποίηση των 48 ερευνητικών υποδομών που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη.

 

Ο Υπ. Εμπορίου θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στο Λουξεμβούργο 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο, όπου θα προεδρεύσει της αυριανής συνόδου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για τα θέματα βιομηχανίας και εσωτερικής αγοράς.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, μεταξύ των οποίων η έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τις Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τις πρώτες ύλες, αμφότεροι τομείς με τεράστιες προοπτικές για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν, επίσης, απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, θα αξιολογήσουν την πρόοδο υλοποίησης των δώδεκα βασικών δράσεων που περιλαμβάνονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά Ι και θα ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, η οποία εγκρίθηκε από το Κολλέγιο των Επιτρόπων στις 3 Οκτωβρίου 2012.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καταναλωτών, το οποίο θα ορίζει ξεκάθαρες πολιτικές προτεραιότητες στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Τέλος, ο κ. Συλικιώτης θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το 11ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού, το οποίο η Κυπριακή Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώνουν στη Λευκωσία, στις 25 και 26 του Οκτώβρη.

Ο Υπουργός Εμπορίου επιστρέφει στην Κύπρο την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου.

Πηγή ΚΥΠΕ