Ελλάδα: Γάμος ΕΤΕ- Eurobank αλλάζει το τραπεζικό χάρτη

 

Απώτερος στόχος είναι βεβαίως –δεδομένου του μνημονιακού στόχου για αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος- τα μεγάλα σχήματα να αποκτήσουν σταδιακά πρόσβαση σε περισσότερα και φθηνότερα χρήματα από τις αγορές. Ελλοχεύει όμως πάντα και ο κίνδυνος για μονοπωλιακές καταστάσεις.

Η Εθνική Τράπεζα  ανακοίνωσε ότι καταθέτει Δημόσια πρόταση  για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Eurobank. Η πρόταση προβλέπει απορρόφηση της Eurobank από την Εθνική μέσω ανταλλαγής μετοχών.

Συγκεκριμένα η  ΕΤΕ προσφέρει ως αντάλλαγμα, νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία (κατόπιν αναπροσαρμογής της ονομαστικής αξίας) €1 ανά μετοχή έκδοσης του Προτείνοντος με σχέση 58 νέες μετοχές του Προτείνοντος (οι «Μετοχές του Προτείνοντος») έναντι κάθε 100 μετοχών της Eurobank. Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.

 

Μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση. Μετά την Ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank (η «Συγχώνευση»).

Η μέγα τράπεζα θα έχει ενεργητικό 180 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 110 δισ. ευρώ και καταθέσεις 92 δισ. ευρώ.