“Φέσι” 51εκ καθυστερημένων δανείων στο ΤΔΔ


 

Η κ. Γεωργίου παρουσίασε σήμερα τον προϋπολογισμό του Ταμείου για το 2013 ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι «πρόκειται για τα παλιά δάνεια του κράτους, τα οποία στην ουσία είναι μη εξυπηρετούμενα και καταβάλλεται προσπάθεια να εισπραχθούν όσα ποσά μπορούν να εισπραχθούν».

«Είναι παλιές αμαρτίες, είναι παλιά δάνεια, η πλειοψηφία των οποίων είναι ληξηπρόθεσμα δάνεια», είπε και πρόσθεσε ότι «η πρακτική της παραχώρησης δημοσίων δανείων μέσω της διαχείρισης του Ταμείου έχει τερματιστεί εδώ και αρκετά χρόνια».

Είπε ότι «από το 2006 η προσπάθεια είναι να εισπραχθούν τα εναπομείναντα ληξηπρόθεσμα δάνεια έτσι ώστε να τερματιστεί και η ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου Ταμείου».

Ανέφερε ότι «ο συνολικός δανεισμός που διαχειρίζεται αυτό το Ταμείο ανέρχεται περίπου στα 99 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 51 εκατομμύρια είναι ληξηπρόθεσμα δάνεια», είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι «αυτό που μας είπε σήμερα η Γενική Λογίστρια η οποία είναι και πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου είναι ότι για πρώτη φορά ξεκίνησαν να ετοιμάζονται ελεγμένοι λογαριασμοί του Ταμείου και αυτό το χαιρετίζουμε».

Ήδη, είπε, «ξεκίνησε από το 2011 η προσπάθεια αυτή και θα έχουμε ενώπιον μας αντίγραφα των ελεγμένων λογαριασμών του 2011 και του 2010 σε λίγες μέρες».

Είπε, επίσης, ότι «εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταβληθεί προσπάθεια να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα μέσω της βοήθειας του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή», εξήγησε, «να δοθεί η ευκαιρία σε ιδιώτες να αναλάβουν αυτά τα χρέη έτσι ώστε να τα εισπράξουν με αντάλλαγμα να λάβουν και οι ίδιοι ένα ποσοστό επί των τελικών εισπράξεων που θα καταφέρουν να επιτύχουν».

«Τα δάνεια αυτά θα εκχωρηθούν σε τρίτους για να τα εισπράξουν προς όφελος του κράτους», είπε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε, επίσης, ότι «θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά απ’ αυτά τα χρήματα δεν θα τα δούμε ποτέ και έχουμε ζητήσει να μας πουν το ποσοστό των χρημάτων που οι ίδιοι πιστεύουν ότι θα εισπραχθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και τί εξασφαλίσεις υπάρχουν έναντι αυτών των δανείων έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποία είναι η πραγματική εικόνα των οφειλών».

Η Γενική Λογίστρια, πρόσθεσε, «μας έχει πει ότι πολλοί απ’ αυτούς που οφείλουν χρήματα στο κράτος δεν αναγνωρίζουν τις οφειλές τους και ενδεχομένως να χρειαστεί το κράτος να κινηθεί νομικά εναντίον τους».  

Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου για το 2013 προβλέπει εισπράξεις ύψους 5.518.601 εκατομμυρίων ευρώ και δαπάνες ύψους 340.810 χιλιάδων ευρώ, παρουσιάζοντας πλεόνασμα ύψους 5.177.791 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κυριότερες πηγές είσπραξης είναι οι αποπληρωμές του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων όσον αφορά στις δαπάνες, ποσό ύψους 7.000 ευρώ προορίζεται για την έκδοση δανείων που εγκρίθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία τερματισμού της δραστηριότητας του Ταμείου για έκδοση νέων δανείων.

Το ποσό αφορά στο Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών και η έκδοση τους θα ολοκληρωθεί εντός του 2013. Τα υπόλοιπα έξοδα αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα, τόκους και έξοδα διαχείρισης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Γενικής Λογίστριας για τον προϋπολογισμό του Ταμείου για το 2013, το Ταμείο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για να διαχειριστεί και να εισπράξει τα εκκρεμή υφιστάμενα δάνεια, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για αντιμετώπιση των καθυστερημένων και προβληματικών δανείων.