Φλουρέντζου: Η κρίση μεγάλη πρόκληση για τη διεθνή ναυτιλία

 

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων σημείωσε ότι οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν το μέσο για τη στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ο κ. Φλουρέντζου μιλούσε στο ναυτιλιακό συνέδριο με τίτλο “The Cyprus Shipping Forum”, το οποίο διοργανώθηκε σήμερα, για πρώτη φορά, στη Λεμεσό από την ΙΜΗ και το «Gold Magazine», υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα διεθνή νηολόγια στον κόσμο και είναι, επίσης, μια σημαντική βάση για τις διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες και για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία.

Σημείωσε ότι η ναυτιλιακή πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται στους πυλώνες της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή μιας σειράς νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας, επιτρέπουν στην κυπριακή σημαία να περιλαμβάνεται στη «λευκή λίστα» σε ό,τι αφορά στον κρατικό έλεγχο λιμένων.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος, στην προσπάθειά της να προσαρμόζεται συνεχώς στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις και στο σκληρό διεθνή ανταγωνισμό, θα πρέπει να ακολουθήσει τις σύγχρονες προσεγγίσεις που προστάζει το ναυτιλιακό περιβάλλον και οι οποίες είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, είπε, μέσω του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, βελτιώνει και αναβαθμίζει συνεχώς τα κίνητρα που προσφέρονται στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Επεσήμανε ότι το νέο φορολογικό σύστημα χωρητικότητας που υιοθέτησε η Κύπρος το 2010 και βρίσκεται σήμερα σε πλήρη ανάπτυξη παρέχει νέα ώθηση για ολόκληρο τον κλάδο της ναυτιλίας του νησιού και δημιουργεί μεγάλες προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη.

Όπως είπε, η ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλίας ενίσχυσε και συνεχίζει να ενισχύει την οικονομία του νησιού, προσθέτοντας ότι η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της χώρας υπολογίζεται γύρω στο 5% το 2011.

Ανέφερε ότι μέσα από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, οι σημαίες της ΕΕ έχουν καταστεί ανταγωνιστικές και ελκυστικές από την άποψη του φορολογικού περιβάλλοντος.

Η ναυτιλία, πρόσθεσε, είναι μια διεθνής δραστηριότητα που αντιμετωπίζει έντονο διεθνή ανταγωνισμό, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία χρειάζεται τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Υπέδειξε ότι οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να τεθούν αυστηρότερες απαιτήσεις στη βιομηχανία, όσον αφορά είτε τις συνθήκες εργασίας ή περιβαλλοντικές πτυχές.

Είπε, επίσης, ότι σήμερα η μεγάλη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας της ναυτιλίας είναι να καταφέρει να εξέλθει από την παγκόσμια οικονομική κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερες αρνητικές συνέπειες.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η ευρωπαϊκή ναυτιλία θα πρέπει να αντέξει στον έντονο ανταγωνισμό από τις τρίτες χώρες, ιδίως από χώρες της Άπω Ανατολής και της Ασίας, των οποίων η ναυτιλία επεκτείνεται γρήγορα τα τελευταία χρόνια.

Μέσω των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, η Κύπρος με την ευρωπαϊκή έγκριση του φορολογικού συστήματος χωρητικότητας, έχει καταφέρει να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της, σε σχέση με τους φόρους, τα τέλη και τις υπηρεσίες μετά την εγγραφή του πλοίου.

Στόχος μας, πρόσθεσε,  δεν είναι μόνο να καταφέρει η Κύπρος να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της κυπριακής ναυτιλίας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, είπε, είναι σίγουρα ένα μέσο για τη στήριξη της ναυτιλίας και θα συνεχίσει να είναι μια αναγκαιότητα για τον τομέα της ναυτιλίας.

Η Υφυπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών και Εγχώριας Πλοήγησης της Πολωνίας Anna Wypych-Namiotko, σε ομιλία της  που διαβάστηκε στο συνέδριο, παρουσίασε την άποψη της Πολωνίας σχετικά με τις προοπτικές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η θαλάσσια πολιτική της Πολωνίας αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των οφελών για τους πολίτες και την οικονομία από την αειφόρο χρήση της παράκτιας θέσης της χώρας και των φυσικών πόρων των θαλασσών και των ωκεανών, προσθέτοντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σημαντικό κομμάτι της θαλάσσιας πολιτικής.

Σημείωσε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές έχουν αναθεωρηθεί το 2012, προσθέτοντας ότι τώρα είναι η ώρα να υπάρξει κατάληξη και να ανοίξει η συζήτηση για το πώς θα επωφεληθεί η ναυτιλιακή βιομηχανία από τα μέτρα  σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις.

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Ναυτιλίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας Ida Skard συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ για την υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Λεμεσού» για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η Διακήρυξη θα είναι σημαντική για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στα επόμενα χρόνια.

Όπως είπε, η Διακήρυξη της Λεμεσού φιλοδοξεί να αναπτύξει περαιτέρω το ναυτιλιακό τομέα στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Διακήρυξη αναφέρεται σε διάφορους τομείς που χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Τόνισε ότι για την επίτευξη των στόχων της Διακήρυξης χρειάζεται περισσότερη έρευνα και καινοτομία είναι απαραίτητη και τόνισε ότι  εναπόκειται στους Ευρωπαίους πολιτικούς για να θέσουν τις προτεραιότητες.

Ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Θωμάς Καζάκος ανέφερε ότι τα ζητήματα που απασχόλησαν το συνέδριο αφορούσαν την εμπορική, κυρίως, πτυχή της διεθνούς ναυτιλίας σήμερα, όπως είναι οι μορφές χρηματοδότησης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι προοπτικές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και η χρήση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καύσιμο ανεφοδιασμού για πλοία καθώς επίσης και η κατασκευή «πράσινων πλοίων».

Ο κ. Καζάκος είπε ότι το Επιμελητήριο χαιρετίζει τη διοργάνωση τέτοιου είδους εξειδικευμένων ναυτιλιακών συνεδρίων, τα οποία, είπε, προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η διεθνής ναυτιλία, όπως είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση, με στόχο, κατέληξε, να συνεχίσει να συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία και είναι ο πιο βασικός αιμοδότης του παγκόσμιου εμπορίου.