Ελεγκτική Υπηρεσία: Aμφισβητεί τις διαδικασίες για τερματικό καυσίμων

 


Διαβάστε ακόμα, την απόφαση του Πανεπιστημίου Κύπρου να παρακρατήσει πτυχία από φοιτητές οι οποίοι αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Διαβάστε επίσης για τις συναντήσεις Δημητριάδη – Σιαρλή.


 

Με «τρύπιες» διαδικασίες προχωρούν για στρατηγικό συνεργάτη για το κρατικό τερματικό καυσίμων στο Βασιλικό. Η Γενική Ελέγκτρια της Δημοκρατίας αμφισβητεί έντονα την διαδικασία που ακολούθησε το Υπουργείο Εμπορίου αλλά και τα αποτελέσματα της, για ένα από τα μεγαλύτερα προγραμματιζόμενα ενεργειακά έργα του κράτους, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φ».

Σε επιστολή της στις 5 Σεπτεμβρίου προς την γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη την οποία αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ», μαζί με σειρά άλλων εμπιστευτικών εγγράφων αναφέρει ότι,  «Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, όπως εξελίχθηκε, δεν παρέχει τα εχέγγυα για την επίτευξη μιας όσο το δυνατό καλύτερης συμφωνίας ανάθεσης/επιλογής, η οποία να διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου»,.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται ρητά στο Υπουργείο Εμπορίου «την επανεξέταση του όλου θέματος».

«Δεν μπορεί να θεωρηθεί, αλλά και ούτε τεκμηριώνει -κατά την άποψή μας- την επιτυχία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, αφού το εν λόγω αποτέλεσμα δεν διασφαλίζει επαρκή ανταγωνισμό κατά το τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης», γράφει στο έγγραφο της η κ. Γιωρκάτζη, αναφερόμενη στο γεγονός ότι ενδιαφέρθηκαν αρχικά για το διαγωνισμό 32 εταιρείες από τις οποίες οι 10 υπέβαλαν αιτήσεις, και επιλέχθηκαν πέντε ως πληρούσες τα κριτήρια, ενώ τελικά υπέβαλαν προτάσεις μόνο δύο, οι VOPAK και VTTI.

Ιδιαίτερα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της, «λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η θυγατρική (VTTV Ltd) ενός από τους δύο πιο πάνω οικονομικούς φορείς (της εταιρείας VTTI B.V.) έχει αδειοδοτηθεί για να κατασκευάσει ιδιόκτητο τερματικό σταθμό αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό».

Στην επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφονται τέσσερις λόγοι για τους οποίους αμφισβητείται η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το 2010 μέχρι τώρα, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της. 

ανεπαρκής δημοσιότητα προκήρυξης

ο περιορισμένος αριθμός προσφοροδοτών

αδυναμίες διαδικασίας αξιολόγησης

διαπραγμάτευση με την πλάτη στον τοίχο

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν ακολουθήθηκαν πλήρως διαφανείς διαδικασίες σύμφωνες με το γράμμα και το πνεύμα των ευρωπαϊκών οδηγιών, δεν διασφαλίζονται οι βασικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας της συνθήκης ΕΚ, ενώ το αποτέλεσμα δεν δίνει στο κράτος τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τις πλέον συμφέρουσες συμφωνίες, καταλήγει ο «Φ».