Η Κύπρος συμμετέχει στη 14η Σύνοδο Κορυφής Γαλλοφωνίας

 

Όπως αναφέρεται  το κύριο θέμα της διεθνούς Συνόδου ήταν «Γαλλοφωνία, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις απέναντι στην παγκόσμια διακυβέρνηση». Κατά τη σύνοδο υιοθετήθηκε  η  Διακήρυξη της Κινσάσα καθώς και σειρά ψηφισμάτων.

Σε ψήφισμα για την Κύπρο, τα κράτη μέλη εκφράζουν τη λύπη τους για τη συνεχιζόμενη διαίρεση της χώρας, χαιρετίζουν την αποφασιστική  δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης και υποστηρίζουν  τις  προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για εξεύρεση μιας δίκαιης, συνολικής και διαρκούς λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, η οποία να επανενώνει τη χώρα, τον λαό και τους θεσμούς.

Ζητούν επίσης την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα του Ψηφίσματος 1251 (29 Ιουνίου 1999), το οποίο προνοεί ότι μια διευθέτηση στο Κυπριακό πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος στην Κύπρο, με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα του,  και που θα περιλαμβάνει δύο πολιτικά ίσες κοινότητες, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα  του Συμβουλίου Ασφαλείας,  σε μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι μια τέτοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει την ένωση ολόκληρου ή μέρους του νησιού με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.

Πέραν των ψηφισμάτων, υιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων πολιτική διακήρυξη η οποία αναφέρεται στις αρχές της Γαλλοφωνίας, για προώθηση της  δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της  ειρήνης και ασφάλειας και στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μέλη του Οργανισμού Γαλλοφωνίας στο μέλλον, στη θέση της γαλλικής γλώσσας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο και στην ανάγκη ανάπτυξης νέας ψηφιακής στρατηγικής.

Αναφορά γίνεται επίσης σε θέματα περιβάλλοντος, αειφόρου ανάπτυξης, βιοποικιλότητας και επισιτιστικής ασφάλειας.   Με την ένταξη  του Κατάρ και της Ουρουγουάης στους κόλπους της Γαλλοφωνίας,  η οποία συμφωνήθηκε στην εν λόγω Σύνοδο, ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας αριθμεί σήμερα 77 χώρες. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής θα γίνει στη Σενεγάλη το 2014.