Οικολόγοι: Διασύνδεση φορολογικών μέτρων με έργα ανάπτυξης

 

Σε ανακοίνωσή του το Κίνημα αναφέρει ότι προτείνει τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης από πόρους που θα προκύψουν από το μνημόνιο είτε αυτοί αποτελούν μέρος του δανείου ή δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών θεσμών για αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων ανάπτυξης και συνοχής. 

Το Κίνημα Οικολόγων δηλώνει ότι «δεν αισθάνεται ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη άλλων, ιδιαίτερα εάν ακόμα και τώρα, δεν εισακουστούν οι προτάσεις μας».

Οι βασικοί άξονες επί των οποίων κινούνται οι εισηγήσεις του κινήματος, προστίθεται, αφορά ήπιες μεταβολές στα εισοδήματα και τα επιδόματα των εργαζομένων με κλιμακωτή εφαρμογή και θεσμική προστασία των δικαιωμάτων τους, διατήρηση του «κοινωνικού κράτους», μέσω επιτυχούς στόχευσης και εξειδίκευσης των επιδομάτων και των κοινωνικών παροχών, προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης και έργων παραγωγής νέων θέσεων εργασίας που να αντιστοιχούν στις δυνατότητες του άνεργου πληθυσμού του τόπου και ριζική αναδιάρθρωση του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα για εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών.

Σχολιάζοντας προτάσεις της Τρόικα και της Κυβέρνησης για το τραπεζικό σύστημα, οι Οικολόγοι υποστηρίζουν ενδυνάμωση του εποπτικού ελέγχου των Συνεργατικών Ιδρυμάτων, αλλά διατήρηση του ανεξάρτητου και ανθρωποκεντρικούς τους χαρακτήρας.

Συμφωνούν με την πρόταση της Κυβέρνησης για επιμήκυνση της περιόδου ώστε τα δάνεια να θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, καθώς και με την πρόταση τα ακίνητα που δόθηκαν ως εξασφάλιση να μπορούν να κατασχεθούν και να προσφέρονται προς πώληση εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.

Θεωρεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί η υφιστάμενη πολιτική της αποδοχής από πιστωτικά ιδρύματα του «διπλού» εμπράγματου βάρους επί υποθηκευμένων περιουσιών και να εξεταστεί ο καθορισμός νομικού πλαισίου που να διέπει τη μακροπρόθεσμη θεσμική ενοικίαση (long-term leasing) και ζητεί περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα, οι Οικολόγοι διαφωνούν με την αποκοπή του 13ου μισθού, πιστεύουν ότι ο θεσμός της ΑΤΑ πρέπει να διαφυλαχθεί αλλά με σοβαρή αναδιάρθρωση, συμφωνούν με την επέκταση παγοποίησης μισθών στο δημόσιο και ότι πρέπει να προκύψουν περαιτέρω μειώσεις στους υψηλόμισθους, ενώ για την παγοποίηση προσλήψεων θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνει με απόλυτο τρόπο.

Η πρόταση για κλιμακωτή μείωση της 13ης σύνταξης, αναφέρουν, μπορεί να συζητηθεί μέσα στα πλαίσια ενός γενικού σχεδιασμού εξορθολογισμού των συντάξεων.

Δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη φορολόγηση των επιδομάτων των αξιωματούχων, καθώς και με την πρόταση για επιβολή προστίμου για πρόωρες αφυπηρετήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις ιατρικών λόγων, με την εισαγωγή μόνιμης εισφοράς κρατικών αξιωματούχων έναντι συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την επέκταση έκτακτης εισφοράς δημοσίου τομέα.

Συμφωνούν με τη φορολόγηση επιδομάτων και τους φόρους κατανάλωσης αλκοολούχων με εξαίρεση των κυπριακών προϊόντων, καθώς και με την αύξηση φόρων σε καπνικά προϊόντα, ενώ επιφυλάσσονται για την αύξηση ειδικών φόρων κατανάλωσης για ενέργεια.

Οι Οικολόγοι δηλώνουν ότι διαφωνούν με την πρόνοια για προέγκριση των κρατικών προϋπολογισμών πριν την υποβολή τους στην Βουλή. Συμφωνούν με τη θέσπιση ανώτατων δαπανών ανά Υπουργείο νοουμένου ότι θα ληφθεί πρόνοια για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, με την πρόταση της Κυβέρνησης για μείωση κρατικού μισθολογίου, με προστασία των χαμηλόμισθων.

Συμφωνούν με τη μείωση των κοινωνικών παροχών κατά 10% και υποστηρίζουν ότι πρέπει να τεθεί μια οροφή στο ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια να λαμβάνει ανά έτος ως κοινωνική παροχή.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος βάρδιας και μείωση του ποσού υπερωριών, οι Οικολόγοι πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί αντίστοιχη οικονομική περισυλλογή με τις προτάσεις για εισαγωγή του ευέλικτου ωραρίου, του θεσμού της εναλλαξιμότητας και την αντικειμενική αξιολόγηση πιθανών αναγκών για επιπλέον προσωπικό.

Δηλώνουν επίσης ότι διαφωνούν με την περαιτέρω αύξηση του ΦΠΑ.

Συμφωνούν με την αύξηση των τελών άδειας κυκλοφορίας για αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας και εισηγούνται επιπλέον εισαγωγή φορολόγησης αυτοκινήτων με βάση την κατανάλωση καυσίμων και την εκπομπή ρύπων.

Συμφωνούν με την στοχευμένη και δικαιολογημένη αύξηση των τελών του δημοσίου, με την αύξηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και τη μεταρρύθμιση του γενικότερου πλαισίου φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το κίνημα Οικολόγοι δηλώνουν ότι δεν συμφωνούν με την πρόταση της Τρόικα για διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων για αποπληρωμή του χρέους, αντιπροτείνοντας όπως μεγάλο ποσοστό από τα κέρδη κατατίθεται σε ειδικό επενδυτικό ταμείο που θα εξασφαλίζει μακροχρόνια κέρδη για την Κυπριακή Δημοκρατία και μόνο τα 2/5 των κερδών (αφού αφαιρεθεί το ποσό για τα έξοδα για τις υποδομές) να επιστρέφεται στα πάγια ταμεία του κράτους.

Συμφωνούν με την πρόταση για εξασφάλιση «συνεπούς προσέγγισης εσωτερικού ελέγχου σε όλη τη γενική κυβέρνηση» και τις προτάσεις της Τρόικας για συνεργασία Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα (PPP’s).

Εκφράζουν επιφυλακτικότητα για την πρόταση της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των «μη κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών».

Για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, οι Οικολόγοι δηλώνουν ότι συμφωνούν με την εισήγηση για απάλειψη εμποδίων στη μετακίνηση προσωπικού, διαφωνούν με την τεχνοκρατική προσέγγιση της κυβέρνησης και συμφωνούν με τη σύσταση της Τρόικας για το σύστημα αξιολόγησης, ζητώντας να τεθεί ενώπιον της Βουλής για ψήφιση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013.

Οι Οικολόγοι εισηγούνται ως γενικά μέτρα την εισαγωγή καθολικής έκδοσης κάρτας κοινωνικών ασφαλίσεων (για έλεγχο της παράνομης εργασίας) και κάρτας εργασίας, υπολογισμό κοινωνικών ασφαλίσεων οικιακών βοηθών επί του μισθού τους, εισαγωγή υποχρέωσης όπως όλα τα ιατρεία, δικηγορικά γραφεία κλινικές εκδίδουν και νόμιμες αποδείξεις και απόδειξη είσπραξης με ταμειακή μηχανή.

Επίσης, εκσυγχρονισμό του θεσμού της άδειας ασθενείας, εισαγωγή επιπλέον βαθμίδας φορολογίας των υπερεισοδημάτων (φόρος εκατομμυριούχου), ορθολογιστική αξιοποίηση των κυβερνητικών και τ/κ περιουσιών, επίτευξη συμφωνίας με την Ελβετία για φορολόγηση των αδήλωτων καταθέσεων, προώθηση της κατασκευής κυβερνητικών κτιρίων με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης.

Ζητούν επίσης μέτρα ανάπτυξης και προτείνουν, μεταξύ άλλων, αναπτυξιακά ομόλογα τα οποία θα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά, δημιουργία «πράσινου ταμείου ανάπτυξης» που θα χρηματοδοτείται από φορολογίες, τέλη, εξώδικα, ποινές, ευρωπαϊκά ταμεία κ.λπ., φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις που θα αναλάβουν συγκεκριμένα έργα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων τους ή που θα προσλάβουν νέους εργαζόμενους.

Ακόμη προτείνουν, επαναφορά των προγραμμάτων επιχορήγησης των μέτρων εξοικονόμησης του νερού, της χρήσης των όμβριων και γκρίζων υδάτων σε οικίες, απόσυρση των παλαιών οχημάτων και αντικατάσταση τους με «οικολογικά», αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χορηγία υγιεινού πρωινού και κυπριακών φρούτων στα σχολεία. Προτίμηση στη χρήση προϊόντων ντόπιων παραγωγών και βιολογικών προϊόντων, αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ταμείου για αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης για την εργοδότηση ανέργων, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων για την επισιτιστική βοήθεια σε άπορους και τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος και τους πολιτικούς πρόσφυγες.

Προτείνουν ενίσχυση των προγραμμάτων του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών σε τομείς που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και την πράσινη ανάπτυξη κ.ά.

Πηγή: ΚΥΠΕ