Ευρωπαϊκό Εξάμηνο – Φόρος Χρηματοπιστωτικών στο ECOFIN

 

Πραγματοποιείται υπό την Κυπριακή Προεδρία στο Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του οποίου θα προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σιαρλή, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τους τρόπους βελτίωσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στη βάση σημειώματος που έχει ετοιμάσει η Κυπριακή Προεδρία. Στόχος της Προεδρίας είναι να διεξαχθεί ένας ειλικρινής διάλογος για το πιο πάνω θέμα με έμφαση στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με τον περιορισμό του χρόνου.

Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί την ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ως σημαντικότατο βήμα προς τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ.

Επίσης, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο θέμα του Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών. Το συμπέρασμα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, ήταν ότι δεν υπάρχει γενική συναίνεση και ότι θα πρέπει να εξερευνηθούν άλλοι τρόποι, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για μια ομάδα ενδιαφερόμενων χωρών, μέχρι το τέλος του 2012.

Περαιτέρω, όσον αφορά θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα, η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς για την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τους πολιτικούς τριλόγους για την Οδηγία Κεφαλαιακής Επάρκειας, για το χειρισμό των προτάσεων της Επιτροπής για την Τραπεζική Ενωση και για άλλα θέματα όπως το Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων και για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

Πηγή ΚΥΠΕ