Κεντρική Τρ: Έτοιμη να συναντηθεί με την Τρόικα

“Η Κεντρική Τράπεζα, ως η ανεξάρτητη εποπτική Αρχή του τραπεζικού τομέα, έχει μελετήσει και έχει επεξεργαστεί τις θέσεις της Τρόικα αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα. Είναι έτοιμη να συναντηθεί με τους εκπροσώπους της, όταν θα βρίσκονται στην Κύπρο και να συζητήσουν σε βάθος και σε τεχνοκρατική λεπτομέρεια όλες τις πτυχές των θέσεων που εγείρονται.”.

“Το πλείστο μέρος των θέσεων της Τρόικα, όπως αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί στα ΜΜΕ, αφορά την προσπάθεια και το στόχο ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης του τραπεζικού τομέα που θα επιτρέψει στις τράπεζες να δανειοδοτήσουν την επικαλούμενη και επιθυμητή από όλα τα μέρη οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ενδυνάμωση του εποπτικού πλαισίου όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο ικανοποιώντας, παράλληλα, τις υφιστάμενες και υπό-διαμόρφωση οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα πιστωτικά ιδρύματα.”

“Η Κεντρική Τράπεζα, ως η αρμόδια κατά το νόμο Αρχή, θα συζητήσει κατευθείαν με τους εκπροσώπους της τρόικα όλα τα πιο πάνω θέματα κρατώντας, παράλληλα, ενήμερη την Κυβέρνηση, ευθύνη της οποίας είναι η υπογραφή του Μνημονίου.”

 

Πηγή: ΚΥΠΕ